УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу
Куровська Н. О., Недільська Л. В.

Куровська Н. О., Недільська Л. В. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності бізнесу. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 69–74.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-69-74

Розділ: Економіка праці та соціальна політика

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 14

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 005.35:338.242

Анотація:
Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування проблем формування та розробка рекомендацій щодо стратегічних напрямів розвитку соціальної відповідальності бізнесу. У статті обґрунтовано необхідність створення сприятливого бізнес-середовища в суспільстві на основі формування цілісної системи соціальної відповідальності та узгодженості інтересів усіх суб’єктів економіки. Встановлено, що у процесі підвищення ділової активності підприємств, акцентуючи увагу лише на економічних проблемах, людство втрачає інші важливі питання, зокрема: духовність, суспільну справедливість, бережливе відношення до навколишнього середовища тощо. Зазначено, що соціальна відповідальність бізнесу базується на прийнятті ефективних управлінських рішень у процесі задоволення потреб споживачів високоякісними товарами та послугами, забезпеченні відповідними умовами праці працівників, взаємодії зі стейкхолдерами, збереженні довкілля тощо. Акцентовано увагу на підвищенні рівня корпоративної репутації бізнесу, що полягає у відмові від дискримінації працівників за такими особливостями: обмежених фізичних можливостей; сексуальної орієнтації; гендерної ідентичності та за статевою ознакою. Зокрема, результати оцінювання рівня корпоративної репутації демонструють міцний позитивний зв’язок між результатами фінансово-економічної діяльності бізнес-структур та їхньою здатністю ефективно інтегрувати зусилля зі сфери корпоративної соціальної відповідальності в систему управління корпорації. Запропоновано стратегічні орієнтири подальшого розвитку соціальної відповідальності бізнесу, яка ґрунтується на реалізації концепції сталого розвитку суспільства в розрізі соціальної, економічної й екологічної складових. Перспективами подальших досліджень є формування корпоративної соціальної відповідальності як складової системи управління у корпораціях.

Ключові слова: соціальна відповідальність бізнесу, сталий розвиток, корпоративна репутація, система управління.

Рис.: 1. Табл.: 2. Бібл.: 15.

Куровська Наталія Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]
Недільська Лариса Василівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра фінансів і кредиту, Поліський національний університет (Старий бульвар, 7, Житомир, 10008, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Березянко Т. В., Малихіна С. В., Галиця І. О. Корпоративна соціальна відповідальність як фактор ефективної діяльності сучасних підприємств харчової галузі. Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. 2021. Вип. 30. С. 172–181. DOI: http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5979651
Бондарук Т. Г., Бондарук І. С. Соціальна відповідальність бізнесу: пріоритети розвитку в Україні // Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2020. С. 23–27.
Комарова К. В., Ковальчук Н. В. Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України. Інноваційна економіка. 2016. № 5–6. С. 25–30. URL: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/bitstream/123456789/2470/1Соціальна%20відповідальність%20як%20складова%20стратегії.pdf
Компанія DuPont Pioneer увійшла до рейтингу ТОП-15 роботодавців України з найвищим показником підтримки гендерної рівності / Agroexpert. 30.07.2018. URL: https://agroexpert.ua/kompania-dupont-pioneer-uviisla-do-reitingu-top-15-robotodavciv-ukraini-z-naivisim-pokaznikom/
Коренюк П. І., Коваленко О. В., Коваленко А. Є. Соціальна відповідальність бізнесу // Проблеми розвитку третього сектора та соціально-орієнтованої економіки в Україні і світі : матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Полтава, 30 березня 2021 р.). Полтава, 2021. С. 67–74. URL: https://cutt.ly/zEQybm2
Можливості працевлаштування в Британській Раді / British Council. URL: https://www.britishcouncil.org.ua/about/jobs
Остапчук Т. П., Бірюченко С. Ю. Управління внутрішньою соціальною відповідальністю підприємства: суть та ефективність реалізації. Бізнес Інформ. 2020. № 5. C. 458–465. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-5-458-465
Страшинська Л. В., Лелека О. О., Анікеєнко Є. С. Соціальна відповідальність бізнесу // II International science conference of science and practical technologies (26–29 January, 2021). Luxembourg, 2021. P. 127–129. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/34617/1/Social_responsibility_of_business.pdf
Український індекс корпоративної рівності. URL: https://www.t-o.org.ua/cei
Що таке «корпоративна рівність» і чому це важливо? / НАЛІУ. URL: https://naiu.org.ua/project-naiu/ukrayinskyj-indeks-korporatyvnoyi-rivnosti/
Global RepTrak 100 – 2018. Ranking The Brands. URL: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=248&year=1206
Global RepTrak 100 – 2019. Ranking The Brands. URL: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=248&year=1254
Global RepTrak 100 – 2020. Ranking The Brands. URL: https://www.rankingthebrands.com/The-Brand-Rankings.aspx?rankingID=248&year=1306
Global RepTrak 100 – 2021. Ranking The Brands. URL: https://www.reptrak.com/blog/introducing-the-2021-global-reptrak-100/
What is social responsibility? American Society for Quality. URL: https://asq.org/quality-resources/social-responsibility

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру