УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції
Пилипенко А. А., Тирінов А. В.

Пилипенко А. А., Тирінов А. В. Системна парадигма організації бухгалтерського обліку в умовах четвертої промислової революції. Бізнес Інформ. 2022. №5. C. 92–99.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2022-5-92-99

Розділ: Облік і аудит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 657.37:005.35

Анотація:
Виклики четвертої промислової революції потребують переорієнтації систем бухгалтерського обліку й економічного аналізу на сучасні здобутки в галузі цифровізації й автоматизації бізнес-процесів підприємства. При цьому хоча облік і виступає ключовим джерелом формування інформації для прийняття управлінських рішень, він обов’язково має узгоджуватися з відомостями з інших інформаційно-аналітичних систем, що потребує вирішення ряду описаних у статті проблем і зміни параметрів його організації. Метою статті є розвиток теоретико-методичного забезпечення підтримки змін параметрів організації бухгалтерського обліку суб’єктів господарювання під впливом четвертої промислової революції та цифровізації економіки. Реалізація мети статті базується на гіпотезі щодо наближення параметрів організації обліку до елементів корпоративної архітектури підприємства з одночасним розширенням функціональності системи обліку за рахунок використання практик системної інженерії, описаних сукупністю стандартів світової організації зі стандартизації. Додатковою вимогою виступила необхідність перетворення обліку з простої системи збирання інформації на систему підтримки управління суб’єкта господарювання засобами бізнес-прогнозування, моделювання та попередньої обробки інформації. У результаті доведення авторської гіпотези розроблено модель системно-процесного представлення парадигми організації бухгалтерського обліку, інструментом для побудови якої постала технологія відображення ланцюга процесів, заснованого на подіях (Event-Driven Process Chain – EPC). Розроблена ЕРС-діаграма відображає логіку чергування функцій щодо підтримки актуальності системи обліку відповідно до запитів користувачів облікової інформації. Облік у даному випадку розглядається як елемент єдиного простору управління даних, який формується шляхом розробки онтологічної моделі діяльності підприємства. Фактичну імплементацію проєкту організації обліку запропоновано базувати на сполученні функціонального аналізу та синтезу елементів, що забезпечують реалізацію розширеного переліку функцій. При цьому передбачена реалізація сервісної парадигми задоволення запитів користувачів щодо облікової інформації. У рамках ЕРС-моделювання розроблено сукупність документів щодо регламентування процесу як ведення обліку, так і організації обліку.

Ключові слова: організація обліку, сервіс, цифровізація економіки, четверта промислова революція, онтологія, архітектурне моделювання.

Рис.: 1. Бібл.: 22.

Пилипенко Андрій Анатолійович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра обліку і бізнес-консалтингу, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]
Тирінов Андрій Вікторович – кандидат економічних наук, доцент, кафедра обліку, аудиту та оподаткування, Державний біотехнологічний університет (вул. Алчевських, 44, Харків, 61002, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Bata T., Lyndon P., Schlamann H., Ulrich W. The Business Architecture Metamodel Guide. Business Architecture Guild, 2020. 41 p.
DAMA International. DAMA-DMBOK. Data Management Body Of Knowledge. New Jersey : Basking Ridge, 2017. 628 p.
Aboagye-Otchere F., Agyenim-Boateng C., Enusah A. A Review of Big Data Research in Accounting. Intelligent system in accounting, finance and management. 2021. Vol. 28. Iss. 4. P. 268–283. DOI: https://doi.org/10.1002/isaf.1504
Aljarallah M. K. Accounting Information System and Knowledge Management. International Journal of Managing Public Sector Information and Communication Technologies. 2020. Vol. 11. Iss. 2/3. P. 1–9.
Allen M., Cerve D. Multi-Domain Master Data Management. Advanced MDM and Data Governance in Practice. Amsterdam : Elsevier, 2015. 221 p.
Almujamed H. I., Alfraih M. M. Corporate governance and value relevance of accounting information. International Journal of Ethics and Systems. 2020. Vol. 36. Iss. 2. P. 249–262. DOI: https://doi.org/10.1108/IJOES-08-2019-0140
Aslanertik B. A., Yard?mci B. A Comprehensive Framework for Accounting 4.0: Implications of Industry 4.0 in Digital Era. In: Blockchain Economics and Financial Market Innovation Financial Innovations in the Digital Age. Switzerland : Springer, 2019. P. 549–563.
Bhimani A. Digital data and management accounting: why we need to rethink researchmethods. Journal of Management Control. 2020. Vol. 31. P. 9–23. DOI: https://doi.org/10.1007/s00187-020-00295-z
Cicak J., Vacicek D. Determining the Level of Accounting Conservatism through the Fuzzy Logic System. Business Systems Research. 2019. Vol. 10. Iss. 1. P. 88–101. DOI: https://doi.org/10.2478/bsrj-2019-0007
Cockcroft S., Russell M. Big Data Opportunities for Accounting and Finance Practice and Research. Australian Accounting Review. 2018. Vol. 28. Iss. 3. P. 323–333. DOI: https://doi.org/10.1111/auar.12218
Eryurek E. et al. Data Governance: The Definitive Guide. People, Processes, and Tools to Operationalize Data Trustworthiness / Eryurek E., Gilad U., Lakshmanan V., Kibunguchy-Grant A., Ashdown J. Boston : O’Reilly Media, 2021. 254 p.
Guide to the Systems Engineering Body of Knowledge (SEBoK) / ed. by R. J. Cloutier. Hoboken, NJ : The Trustees of the Stevens Institute of Technology, 2021. 1155 p.
Hadid W., Al-Sayed M. Management accountants and strategic management accounting: The role of organizational culture and information systems. Management Accounting Research. 2021. Vol. 50. Art. no. 100725. P. 1–17. DOI: https://doi.org/10.1016/j.mar.2020.100725
Huaqing S., Zongli Z., Bin W. Research on Accounting Information Security Management Based on Blockchain. Mobile Information Systems. 2021. Vol. 2021. P. 1–11. DOI: https://doi.org/10.1155/2021/9926106
Idowu S. O., Baldo M. D. Integrated Reporting. Antecedents and Perspectives for Organizations and Stakeholders. Switzerland : Springer, 2019. 405 p.
Juma’h A. H., Alnsour Y. The effect of data breaches on company performance. International Journal of Accounting & Information Management. 2020. Vol. 28. Iss. 2. P. 275–301. DOI: https://doi.org/10.1108/IJAIM-01-2019-0006
Lee S. M., Hong J. W., You Y. Effects of Accounting Information Measurement on EVA According to the Company’s Conservatives (Depending on How Accounting Is Handled). Research in World Economy. 2020. Vol. 11. No. 2. P. 191–200. DOI: https://doi.org/10.5430/rwe.v11n2p191
Massicotte S., Henri J.-F. The use of management accounting information by boards of directors to oversee strategy implementation. The British Accounting Review. 2021. Vol. 53. Iss. 3. Art. no. 100953. P. 1–40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bar.2020.100953
Mullakara N., Asokan A.K. Robotic Process Automation Projects: Build real-world RPA solutions using UiPath and Automation Anywhere. Birmingham : Packt Publishing, 2020. 380 p.
Posch A. Integrating risk into control system design: The complementarity between risk-focused results controls and risk-focused information sharing. Accounting, Organizations and Society. 2020. Vol. 86. Art. no. 101126. P. 1–16. DOI: https://doi.org/10.1016/j.aos.2020.101126
Reinking J., Arnold V., Sutton S. G. Synthesizing Enterprise Data Through Digital Dashboards to Strategically Align Performance: Why do Operational Managers Use Dashboards? International Journal of Accounting Information Systems. 2020. Vol. 37. Art. no. 100452. P. 1–15. DOI: https://doi.org/10.1016/j.accinf.2020.100452
Wing S. L. Strategic Management Accounting: A Practical Guidebook with Case Studies. Singapore : Springer Singapore, 2018. 263 р.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру