УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)


Згідно з рішенням № 802 Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 14.03.2024 р. зареєстрований суб’єктом у сфері друкованих медіа. Ідентифікатор R30-03156

 ВИДАВЕЦЬ

ФОП Лібуркіна Л. М.

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Анотований каталог (2024)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційХаустова Вікторія Євгенівна

Дата народження: 13 грудня 1973 р.

Доктор економічних наук, професор.

Місце роботи: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, завідувач сектора промислової політики та інноваційного розвитку;
Харківський національний університет будівництва та архітектури, професор кафедри фінансів та кредиту.

ПРЕМІЇ ТА НАГОРОДИ:
Подяка голови Харківської обласної держаної адміністрації за вагомий внесок у розвиток вітчизняної науки, значні трудові здобутки, високий рівень професійної майстерності та з нагоди Дня науки (2020)
Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни» (2018)
Почесна грамота Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України «За високі наукові досягнення та сумлінну працю» (2015)

Сфера наукових інтересів:
- промислова політика та модернізація секторів економіки країни;
- науково-технічна й інноваційна політика у країні;
- глобальні процеси та національні проблеми розвитку промисловості, науково-технічного розвитку та науково-інноваційної діяльності;
- розробка рекомендацій із стратегічного планування та організації (удосконалення) бізнес-процесів суб’єктів господарювання;
- кластерна політика та технологічні платформи;
- інтеграційні процеси в економіці та їх вплив на соціально-економічний розвиток.

Автор понад 300 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: понад 180 публікацій у наукових фахових виданнях, понад 50 монографій (з яких 1 особиста, 12 у співавторстві, 37 колективних), 3 навчальних посібники й ін.
Брала учать у підготовці 10 науково-аналітичних записок до Адміністрації Президента України, співавтор Аналітичної доповіді Президента України, Стратегій розвитку Харківської області (2010), м. Харкова (2017).
Входить до складу наукових і редакційних рад низки іноземних фахових журналів, в тому числі: наукового видання CBI Pro-Academia «Acta Innovations” (Польща), „Innovative Economics and Management» (Грузія).

Посилання:
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5895-9287
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=JP6AbLQAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216123094
Web of Science / Publons: https://publons.com/researcher/2188530/viktoriia-ye-khaustova/
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Viktoriia_Khaustova

Найбільш значущі наукові роботи:

 1. Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні: формування та прогнозування : монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 384 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/335919701_INDUSTRIAL_POLICY_IN_UKRAINE_FORMATION_AND_FORECASTING
 2. Хаустова В. Є. Промислова політика та відмінності у розвитку промисловості в інтеграційних об’єднаннях // Дослідження та оптимізація економічних процесів : кол. монографія / за ред. О. В. Манойленко. Харків : НТУ «ХПІ», 2014. C. 323–343.
 3. Kyzym M., Khaustova V. Cluster Format for Arranging and Implementing Industrial Policy. ACTA INNOVATION. 2015. № 17. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2015/nr-17/311.html
 4. Matyushenko I., Khaustova V. Modern Trends on Bioeconomy Development in the World: the Introduction of NBIC-Technologies in Biomedicine. International Journal of Research in Business Studies and Management (IJRBSM). 2015. Vol. 2. Is. 2. P. 103–118.
 5. Kyzym M., Khaustova V. Industrial Policy and Features of Industrial Development in Countries Belonging to Integration Associations – The European Union and The Customa Union. ACTA INNOVATION. 2016. № 18. URL: http://www.proakademia.eu/acta-innovations/wydania/numery2016/nr-18/387.html
 6. Kochanska E., Kyzym M., Khaustova V., Klimek A. R., Adamkiewicz I. The Benchmarking Analysis of Prospects for Development of Cluster Initiatives in Poland and Ukraine. ACTA INNOVATION. 2016. № 21. P. 26–50. URL: http://www.proakademia.eu/gfx/baza_wiedzy/405/ nr_21_26_50.pdf
 7. Матюшенко І. Ю., Хаустова В. Є., Князєв С. І. Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні. Наука та інновації. 2017. Вип. 13 (2). С. 5–26 (Web of Science). DOI: 10.15407/scin13.02.005
 8. Кизим М. О., Козирєва О. В., Хаустова В. Є. Еволюція регіональної політики в Європейському Союзі. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4. С. 189–200 (Web of Science). URL: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/19029
 9. Khaustova V. Ye., Salashenko Т. І., Lelyuk O. V. Energy Security of National Economy Based on a System Approach. URL: http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16886
 10. Демченко Н. В., Хаустова В. Є., Ковальчук В. Г., Волкова М. В. Глобальна фінансова система: ризики та прогнози. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. № 1 (24). С. 368–373 (Web of Science).
 11. Kozyreva O., Khaustova V., Novikov D. Formation and evaluation of companie's innovative potential Management of innovative development the economic entities // Collective monograf / Higher School of Social and Economics. Przeworsk : Wydawnictwo I Drukarnia NOVA SANDEC, 2018. Vol. 2. 260 p. Р. 33–43.
 12. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Шликова В. О., Крамарев Г. В., Пінчук А. О. Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці. Проблеми економіки. 2018. № 4. C. 19–29. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/problems-of-economy-2018-4_0-pages-19_29.pdf DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2018-4-19-29
 13. Хаустова В. Є., Колодяжна Т. В. Вплив процесів злиттів та поглинань на конкурентоспроможність економіки в умовах глобалізації : монографія. ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. 400 с. URL: https://www.researchgate.net/publication/335918578_Impact_of_mergers_and_acquisitions_on_the_competitiveness_of_the_economy_in_the_context_of_globalization?_sg=MrMGJ3hbBSayy-e6DC02T6SKd_Ag6ifUQR8jNX7fNgG7COfnAUIGYe756xNUQkiEYbRp6GwezjebXrze8TuXUbcw-cxUdUGy37xM67If.MtsbqGu7JWZgPphqWfnrdxIQ94QwzwPorEddfnHuSvk89y5Ov4mUWcQH1vk0KuPjS_r-pEZMLbTMfLAP7CKFiw
 14. Хаустова В. Є., Решетняк О. І. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні. Бізнес Інформ. 2019. № 7. С. 122–137. URL: http://www.business-inform.net/search/?qu=%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0&x=0&y=0 DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-122-137
 15. Кизим М. О., Хаустова В. Є., Крамарев Г. В. Обґрунтування перспективних напрямів розвитку обробної промисловості України. Проблеми економіки. 2019. № 1. С. 28–45. URL: https://ndc-ipr.org/media/publications/files/problems-of-economy-2019-1_0-pages-28_45_9.pdf DOI: https://doi.org/10.32983/2222-0712-2019-1-28-45

Контактна адреса: [email protected]

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру