УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційІнформаційні технології в економіці

БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2012

Бившев В. О., Богомолов О. І., Костюнін В. І.
Підготовка IT-професіоналів у науково-дослідному університеті (c. 184 - 185)

У підготовці фахівців із прикладної інформатики в науково-дослідному університеті більшу увагу слід приділяти типовим методам і стандартам організації, проведення й реалізації (впровадження) науково-дослідних робіт, взявши як орієнтир стиль підготовки IT-професіоналів у американських університетах.

Стаття написана російською мовою


Бившев В. О., Богомолов О. І., Костюнін В. І.
Математико-статистичне обґрунтування оцінки знань студента при тестуванні (c. 186 - 188)

У пропонованій роботі обговорено формалізований підхід до трансформації кількості правильних відповідей студента в шкалу звичних оцінок, заснований на математико-статистичній теорії перевірки гіпотез.

Стаття написана російською мовою


Наумов В. М.
Про навчання студентів напряму «бізнес-інформатика» моделювання систем (c. 189 - 193)

У статті сформульовані вимоги до засобів імітаційного моделювання і виконаний аналіз існуючих засобів з метою їх використання при навчанні, а також при вирішенні практичних задач моделювання.

Стаття написана російською мовою


Рамазанов С. К., Каліненко Н. О.
Інформаційно-освітнє середовище (c. 194 - 196)

Провідна роль викладачів укладається не стільки у викладі навчального матеріалу, скільки в організації навчального середовища й виробленні керуючих впливів, спрямованих на активацію пізнавальної діяльності учнів, яка б забезпечувала засвоєння необхідних знань за мінімальний час, або максимального обсягу знань за заданий час.

Стаття написана російською мовою


Ядранський Д. М.
Проблеми дослідження праці в інформаційному суспільстві (c. 196 - 199)

У статті ставляться три проблеми, які, на думку автора, є основними в сучасному дослідженні праці в інформаційному суспільстві. Зокрема, запропоновано авторське бачення, що саме можна вважати інформаційною працею; логічний підхід до вимірювання продукту інформаційної праці; теоретичні можливості формування ціни інформаційної праці. Пропонується авторське бачення теоретичних підходів до розв’язання поставлених проблем та вирішення суперечностей, що з ними пов’язані.

Стаття написана українською мовою


Діоба А. В., Кулєшова Н. В.
Формування інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів (c. 200 - 202)

У статті дослідженні процеси формування та розвитку інформаційної культури студентів вищих навчальних закладів за економічним напрямом підготовки на основі результатів теоретичного аналізу. Обґрунтована необхідність навчання студентів основам інформаційної культури як складової загальної культури.

Стаття написана українською мовою


Донець О. В.
Про інформаційний простір сучасного вищого навчального закладу (c. 202 - 205)

У представленій роботі автором описано систему сучасного інформаційного освітнього простору вищого навчального закладу на прикладі ПФ НУБіП України «КАТУ».

Стаття написана українською мовою


Колдовський В. В.
Спеціальність «Економічна кібернетика» у сучасному економічному просторі (c. 205 - 207)

Розглядаються проблеми і перспективи спеціальності «Економічна кібернетика» в контексті її історичного розвитку та реалій сучасної економіки України.

Стаття написана українською мовою


Колдовський М. В.
Новаційні підходи в дистанційній освіті (c. 208 - 209)

У статті розглянуто сучасні інформаційні технології, що можуть бути використаними при провадженні дистанційної форми електронної освіти, а також запропоновано напрямки інтеграції даних рішень до єдиного освітнього комплексу.

Стаття написана українською мовою


Кондіус І. С.
Концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом (c. 210 - 212)

Розглядаються концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом ВНЗ, в якій використовуються сучасні методи прийняття рішень та імітаційного моделювання, ІТ-технології.

Стаття написана українською мовою


Кондратьєва І. Г., Остапенко І. М.
Імовірнісні моделі аналізу кредитної діяльності Інтернет-банкінгу (c. 212 - 215)

У статті розглянуті основні переваги електронного банкінгу у порівнянні з традиційним, методи аналізу кредитної діяльності. Особливу роль відведено імовірнісному методу оцінки кредитної діяльності в рамках Iнтернет-банкінгу. Представлено моделювання діяльності банку на основі імовірнісних моделей кредитних операцій і прийняття рішень з урахуванням отриманих результатів як один із засобів мінімізації кредитних ризиків.

Стаття написана російською мовою


Нєвєжин В. П., Богомолов О. І.
Особистісно-орієнтований підхід в освітньому процесі інформаційного суспільства (c. 216 - 218)

Уніфіковану систему освіти змінює різноманітна по змісту, методах і формах, термінах і траєкторіях навчання система різнорівневих навчальних закладів. В основі цих змін лежить все більше використання в освіті інформаційно-комунікаційних технологій.

Стаття написана російською мовою


Ніколаєв І. В.
Підходи щодо оцінки економічної ефективності системи дистанційної освіти (c. 218 - 221)

Стаття містить інформацію про сучасні освітні технології, такі як дистанційна освіта, та підходи щодо оцінки її економічної ефективності під час практичного використання у вищих навчальних закладах України.

Стаття написана українською мовою


Огліх В. В., Шаповалов О. В.
Застосування інформаційних технологій як фактор підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців митної служби (c. 221 - 223)

У статті розглянуто методичні аспекти розробки інформаційно-комп’ютерних освітніх ресурсів для підготовки та перепідготовки фахівців митної служби.

Стаття написана українською мовою


Сергієнко О. А., Раевська А. А., Саакян Л. А.
Особливості створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів для систем дистанційної освіти (c. 223 - 228)

У статті проведено аналіз особливостей дистанційного навчання та форм його реалізації. Розглянуто технології та засоби дистанційного навчання, а також можливості їх застосування в сучасній системі освіти. Представлені можливості створення електронних інформаційно-освітніх ресурсів для систем дистанційної освіти.

Стаття написана російською мовою


Чорноус Г. О.
Дистанційне навчання з програмних рішень SAP (c. 229 - 231)

У статті представлено можливості програми дистанційного навчання студентів програмним рішенням для бізнесу компанії SAP «erp4students», організованої за підтримки компанії SAP і глобальної академічної про-академічної програми «Університетський Альянс SAP». Відзначено зв'язок академічних сертифікаційних центрів SAP у ВНЗ з реалізацією програми.

Стаття написана українською мовою


Яценко Р. М., Полєвіч О. В.
Адаптивне управління комунікацією в системі дистанційного навчання Chamilo (c. 231 - 234)

У статті розглянуто управління комунікацією в рамках адаптивної системи дистанційного навчання. Представлена двоконтурна система взаємодії елементів цієї системи. Розглянуто реалізацію управління комунікацією в системі дистанційного навчання на базі платформи Chamilo.

Стаття написана російською мовою


Кавун С. В., Сорбат І. В., Сорбат І. В.
Системи дистанційного навчання та їх інформаційна безпека (c. 234 - 239)

У статті розглядаються проблеми підвищення ступеня захисту інформації в системі дистанційного навчання (СДН) за рахунок використання інноваційних методів і технологій, систем інформаційної безпеки (СІБ). Стаття ілюструє результати статистичних досліджень у галузі інформаційної безпеки для СДН, також у статті класифікуються види витрат в СДН.

Стаття написана англійською мовою


Сергієнко О. В., Акіменко В. І.
Вдосконалення SharePoint Learning Kit для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash (c. 240 - 244)

У статті розглянуто основні принципи організації навчального процесу в електронній формі. Проведено порівняння та вибір системи управління навчальним контентом з точки зору можливості проведення контрольних заходів перевірки залишкових знань. Та запропоновано підхід й наведено його реалізацію щодо вдосконалення функціональних можливостей SharePoint Learning Kit (SLK) для роботи з навчальним контентом, створеним на основі Flash.

Стаття написана українською мовою


Тадевосян А. Б.
Застосування інформаційних технологій «електронної освіти» у вищій освіті як необхідна умова подолання сучасної кризи та успішного розвитку в ХХІ столітті (c. 245 - 247)

Нові проблеми та виклики, які постали перед сучасною вищою освітою в ХХІ столітті, неможливо подолати старими методами, залишаючись в рамках системи, методики і технологій традиційного навчання без застосування сучасних інформаційних технологій в цій галузі. Лише застосування сучасних інформаційних технологій у вищій освіті надає реальні можливості розв’язання проблем та викликів, які постали перед сучасною вищою освітою, і виходу її з кризи та подальшого успішного розвитку в ХХІ столітті.

Стаття написана українською мовою


Якименко О. В.
Використання концепції e-Learning у системі перепідготовки безробітних (c. 248 - 250)

У даній статті розглядаються особливості електронної освіти, а також аналізується можливість використання даної концепції у системі підготовки та перепідготовки кадрів.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2012

Бабенко Н. О.
Стратегія просування web-сайту компанії (c. 235 - 237)

У статі розглядаються питання розробки стратегії просування web-сайту компанії в Інтернеті. Запропоновано алгоритм розробки стратегії просування web-сайту компанії та процедура його просування. Рекомендовані методи первісного залучення відвідувачів на web-сайт. Розроблена модель оцінки ефективності web-сайту компанії та алгоритм його оптимізації.

Стаття написана українською мовою


Кінторяк К. М., Остапенко І. М.
Творчість як складова інтелектуального капіталу вузу (в умовах дистанційного навчання) (c. 237 - 241)

Об'єктом дослідження статті є творчий процес, як складова процесу дистанційного вчення. Інструментарій дослідження – економіко-математичні методи, що дозволяють кількісно проаналізувати творчість, як складову інтелектуального капіталу вузу.

Стаття написана російською мовою


Остапенко І. М., Золотих Е. С., Кінторяк К. М.
Про деякі питання організації роботи в групах у рамках дистанційного навчання (c. 241 - 244)

У статті розглянуті питання організації роботи в групах в рамках електронного дистанційного навчання. Запропонований підхід до розподілу студентів в підгрупи для збільшення ефективності виконання учбових завдань.

Стаття написана російською мовою


Полякова О. Ю., Чуйко І. М.
Дистанційна освіта: погляд зсередини (c. 245 - 247)

Стаття присвячена аналізу сприйняття студентами елементів дистанційної освіти, використовуваних у традиційному навчальному процесі, на базі проведеного експрес-опитування.

Стаття написана російською мовою


Руденко Г. Р.
Аналіз програмного забезпечення логістичного моделювання (c. 247 - 251)

У статті здійснено порівняльний аналіз видів програмного забезпечення логістичного моделювання. Керівництву ТОВ «Фідлайф» запропоновано на вибір одне з програмних забезпечень для впровадження у складську діяльність, зважаючи на їх вартість та вимоги для їх впровадження.

Стаття написана українською мовою


Філіпенко Л. С.
Адміністративний полігон як спосіб застосування інформаційних технологій у підготовці працівників міліції до охорони громадського порядку (c. 251 - 253)

У статті розглянуто досвід створення і функціонування адміністративного полігону в Донецькому юридичному інституті, з метою застосування інформаційних технологій у підготовці працівників міліції до охорони громадського порядку

Стаття написана російською мовою


Філіпенко Т. В., Мердова О. М.
Інтернет-технології в дистанційному навчанні як інноваційна форма юридичної освіти (c. 253 - 255)

У статті розглянуті проблеми та перспективи інноваційної форми юридичної освіти, заснованої на інтернет-технологіях дистанційного навчання

Стаття написана українською мовою


Вільхівська О. В.
Сутність поняття «електронний бізнес» і етапи його розвитку (c. 255 - 262)

У статті розглядаються етапи розвитку технологій електронного бізнесу, уточнюється сутність терміну «електронний бізнес».

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2012

Каховська О. В.
Концептуальні основи інформаційного забезпечення регулювання соціальності (c. 330 - 334)

Розглянуто і обґрунтовано зміст категорії «соціальність». Охарактеризовано реальний стан забезпечення соціальності в національному економічному просторі та оконтурено деструкції управлінського характеру. Запропоновано набір чинників з їх ранжуванням за силою впливу на соціальність як основи технологізації процесів управління соціальністю у просторі й часі.

Стаття написана українською мовою


Шведун В. О.
Оптимізація управління розподілом витрат підприємства за допомогою інформаційних технологій (c. 334 - 338)

У статті запропоновано якісно новий метод оптимізації розподілу прямих і непрямих витрат між основними і додатковими послугами підприємства, який ґрунтується на аналітичному забезпеченні, що має на увазі поєднане використання математичної моделі з інформаційними технологіями. Показано результати впровадження розробленого підходу в практичну діяльність підприємства.

Стаття написана українською мовою


Дворнік М. О.
Визначення інформаційних потреб населення та рівня їх задоволення (c. 338 - 341)

У статті досліджено та проаналізовано статистичними методами рівень задоволення інформаційних потреб населення завдяки розробленій анкети, яка дасть змогу детальніше ознайомитися з рівнем розвитку інформаційного суспільства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2012

Войнаренко М. П., Ємчук Л. В.
Інформаційні системи як основа розвитку технологій управління (c. 70 - 73)

У статті розглянуто сутність і визначення технології управління. Обґрунтовано актуальність запровадження технології управління на основі сучасних інформаційних систем для цілей підвищення ефективності управлінської системи підприємства.

Стаття написана українською мовою


Калюжна Н. Г.
Гносеологічний та системний аспекти трактування поняття «управлінська інформація» (c. 73 - 77)

У статті обґрунтовано необхідність уточнення сутності поняття "управлінська інформація" на основі синтезу підходів до визначення поняття "інформація". Розглянуто основні підходи до трактування поняття "інформація". Установлено аспекти, які доцільно відбити у визначенні поняття "управлінська інформація".

Стаття написана українською мовою


Тимохова Г. Б., Гура Д. О.
Аналіз тенденцій розвитку інституційних структур венчурного бізнесу інформаційної економіки (c. 77 - 80)

У статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку інституційних структур венчурного бізнесу інформаційної економіки. Виділено функції інститутів, які сприяють організації розгалуженої інформаційної інфраструктури суб'єктів венчурного бізнесу.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2012

Пилипенко А. А., Стієпчевіч О.
Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера (c. 48 - 51)

Доведено доречність формування контурів управління розвитком кластерів, що використовують як важель управління рівень розвитку наявного у них потенціалу. Підґрунтям організації стратегічного процесу на рівні кластера обрано активізацію інтегративних тенденцій та узгоджене використання моделей обліку та рефлексивного управління. Контури рефлексивного управління визначено в рамках складових бізнес-моделі туристично-рекреаційного кластера та підпорядковано дії аттрактивних факторів.

Стаття написана українською мовою


Пурський О. І., Баннікова С. О.,
Cоціально-економічний моніторинг як складова частина інформаційного забезпечення процесу регіонального управління (c. 51 - 54)

У статті аналізується роль соціально-економічного моніторингу як складової частини процесу регіонального управління. Досліджено взаємозв’язок між моніторингом і управлінням соціально-економічною системою. Визначено, що головна роль моніторингу в управлінні розвитком соціально-економічної системи проявляється в оперативному управлінні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2012

Медведовська Т. П.
Український ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань (c. 81 - 83)

У статі проведено аналіз функціонування українського ринку освітніх послуг в умовах формування економіки знань. Визначено основні функції ринку освітніх послуг в Україні, а також особливості його розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2013

Тринька Л. Я.
Перспективи методичного інструментарію системного аналізу в Business Intelligence (c. 88 - 91)

Технологія BI найбільш корисна у той час, коли зміни економічних ситуацій відбуваються швидко та рушаться старі стереотипи управлінських механізмів. Якщо бізнес працює не так, як зазвичай, то єдиним ресурсом є дані. Об’єктивна проблема з BI полягає в тому, що компанії необхідно нарощувати аналітичну систему до тих пір, поки вона не забезпечить певну стратегічну корисність для неї, для останньої це вимірюється фінансовими ресурсами та часом.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2013

Бізянов Є. Є.
Управління розвитком інформаційних систем економічних об’єктів на основі їх науково-технічного рівня (c. 45 - 49)

У статті розглянуто підхід до управління розвитком інформаційних систем економічних об'єктів, який базується на забезпеченні науково-технічного рівня. Запропоновано формули для розрахунку одиночних показників науково-технічного рівня елементів технічного, програмного та математичного забезпечення інформаційної системи, а також для розрахунку її загального науково-технічного рівня. Сформульовано завдання управління розвитком інформаційної системи на основі її науково-технічного рівня.

Стаття написана українською мовою


Єфремова Л. В., Романець І. В.
Проблеми формування інноваційної моделі освіти (c. 49 - 54)

У статті за допомогою анкетування визначено найважливіші комунікативні компетенції випускника, розроблено рекомендації з посилення освітнього рівня студентів на основі розвитку професійних та комунікативних компетенцій.

Стаття написана російською мовою


Роменська А. С.
Система інструментів оцінки фінансових і нефінансових ресурсів страхової компанії (c. 54 - 58)

У даній статті досліджується проблематика фінансового аналізу страхової компанії в умовах зовнішнього та внутрішнього середовища, що постійно змінюються. На основі вивчення вітчизняних і зарубіжних підходів виділено систему показників, призначену для оцінки ефективності управління ресурсами страхової компанії. Фінансовий аналіз розглядається як інструмент управління, за допомогою якого підвищується ефективність управлінських дій, спрямованих на задоволення інтересів власників у збільшенні ринкової вартості страхової компанії. Дані показники є аналітичними інструментами, які застосовуються в управлінні фінансовими і нефінансовими ресурсами страховика.

Стаття написана українською мовою


Матюха М. М.
Управлінська звітність про рух грошових коштів як елемент поточного і стратегічного інформаційного забезпечення прийняття рішень (c. 59 - 63)

Стаття розкриває методичні аспекти побудови управлінської звітності з руху грошових коштів. Висвітлюються питання методики й техніки складання управлінських звітів в умовах використання інформаційних технологій. Визначаються проблемні питання інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо грошових потоків підприємства. Охарактеризовано особливості форми управлінської звітності з руху грошових коштів залежно від факторів визначення інформаційного забезпечення керівництва. Запропоновано блочну схему запровадження на підприємствах звітних форм управлінської звітності в умовах автоматизації процесів управління підприємством. Відмічається роль центрів відповідальності у процесі формування звітності щодо грошових коштів. Зроблено висновки, що при ефективному інформаційному забезпеченні прийняття рішень спостерігається більш раціональне використання грошових коштів підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2013

Тюріна Д. М.
Використання методів Data Mining в аналізі діяльності підприємства (c. 125 - 129)

У статті розглянуто доцільність використання засобів Data Mining поряд із традиційними статистичними методами аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства для виявлення всіх можливих факторів, що впливають на ефективність його функціонування шляхом вирішення завдань кластеризації. Наведено основні переваги застосування засобів Data Mining в аналізі діяльності підприємства. Запропоновано алгоритм проведення аналізу діяльності підприємства, який сприяє значному підвищенню ефективності його діяльності.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2013

Чорноус Г. О.
Гібридне використання методів інтелектуального аналізу даних для моделювання процесів проактивного управління (c. 172 - 177)

У статті розглядаються питання, присвячені розробці механізму реалізації концепції моделювання процесів проактивного управління в соціально-економічних системах на основі інтелектуального аналізу даних. Запропоновано комплекс моделей та варіанти використання гібридного підходу на інструментальному, модельному та організаційно-практичному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Варава А. А.
Визначення пріоритетності впливу інформаційних чинників на результуючий показник реалізації стратегічних управлінських рішень (c. 177 - 182)

У статті розглянуто один із методичних підходів до ефективної реалізації інформаційної підсистеми стратегічного управління на промислових підприємствах і в корпораціях. Відображено, що стратегічна інформація повинна забезпечувати ефективне прийняття та реалізацію стратегічних управлінських рішень (СУР), які зорієнтовані на кінцевий довгостроковий результат. Для запобігання зайвого інформаційного потоку рекомендовано відокремлювати пріоритетну стратегічну інформацію. Надано методику виконання аналізу впливу на результуючий показник реалізації СУР зовнішніх і внутрішніх інформаційних чинників. Установлено ряд чинників, які мають найбільший вплив на даний результуючий показник.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2013

Боровська М. О., Шевченко І. К., Масич М. А.
Інструментарні засоби кваліметрірованія результативності діяльності науково-педагогічних співробітників в системі управління ВНЗ (c. 106 - 112)

З розвитком інформаційних технологій та Інтернету основними інструментами оцінки ефективності наукової діяльності є наукометричний аналіз і картографування, які представляють собою технології аналізу та візуалізації даних зі структурованих масивів наукової інформації (в першу чергу – міжнародних індексів цитування). У статті проаналізовано проблеми кваліметрірованія результативності діяльності науково-педагогічних співробітників та їх кореляції з системою стимулювання матеріального і нематеріального характеру. Запропонована інформаційна система розрахунку рейтингу науково-педагогічних співробітників дозволяє проводити моніторинг та аналіз ефективності діяльності персоналу та на їх основі виробляти обгрунтовані управлінські рішення в науково-освітній сфері.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2013

Лепейко Т. І., Мазоренко О. В.
Обґрунтування технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства (c. 356 - 360)

Стаття присвячена питанням формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці технології формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи наукові праці сучасних науковців, було розглянуто підходи щодо організації інформаційного забезпечення на підприємстві. Надано особливості та зміст процесів функціонування та розвитку підприємства, зміст поняття «інформаційне забезпечення» та визначено його основні завдання. Розроблено технологію формування інформаційного забезпечення функціонування та розвитку підприємства, що являє собою послідовність етапів роботи з інформацією в процесі досягнення цілей етапу діяльності підприємства. Зазначено, що використання запропонованої технології сучасними підприємствами дозволить підвищити ефективність їх функціонування та розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2013

Мельник К. П.
Роль інформації та показників оперативного контролю в управлінні сільськогосподарською діяльністю (c. 144 - 149)

Мета статті полягає в дослідженні ролі інформації в системі оперативного контролю сільськогосподарського підприємства, визначенні складу його показників з огляду на специфіку галузі та особливості виробництва сільськогосподарської продукції. У результаті проведеного дослідження розкрито значення інформації в управлінні сільськогосподарською діяльністю та її вплив на зростання ефективності господарювання. Розроблено ґрунтовні пропозиції по вдосконаленню інформаційного забезпечення оперативного контролю на підприємствах галузі з урахуванням специфіки виробництва сільськогосподарської продукції. Сформульовано склад показників оперативного контролю, що сприяють оперативному реагуванню на хід виконання щоденних виробничих програм і планів; повною мірою характеризують підконтрольний об’єкт; забезпечують користувачів можливістю оперативно порівнювати втрати і вигоди від конкретної операції в процесі її здійснення. Перспективою подальших досліджень у даному напрямку є розробка інформаційного забезпечення оперативного контролю на сільськогосподарських підприємствах в соціально-екологічній площині.

Стаття написана українською мовою


Оліфіров О. В., Маковейчук К. О.
Концептуальні основи інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю (c. 150 - 155)

У статті досліджено актуальне питання викладання інформатики для економічних та інженерних спеціальностей некомп'ютерного профілю в університетах. На основі міжнародних і вітчизняних стандартів навчальних планів з інформатики було запропоновано адаптоване графічне представлення простору тем і компетенцій, що охоплює дисципліна «Інформатика» для непрофільних спеціальностей. Сутність адаптованого представлення полягає у визначеності особливостей тематичного наповнення навчальних планів дисципліни «інформатика» для студентів економічних та інженерних спеціальностей некомп’ютерного профілю. Спеціалісти цих напрямків не займаються апаратним забезпеченням, не розробляють і не розвивають програмне забезпечення, а використовують їх. Тому вони повинні бути більш обізнаними стосовно проблем організації використання профільних інформаційних систем. Ця група фахівців має розуміти і ставити завдання, контролювати, приймати та інтерпретувати результат. Вони можуть керувати впровадженням інформаційних систем у своїх організаціях, допомагати підприємству обрати обчислювальні продукти та послуги або окреслити потреби організації в цій продукції, брати участь у розгортанні й конфігурації системи та визначенні кола обов'язків користувачів. З метою розуміння міжгалузевого характеру науки інформатики систематизовано визначення термінів для спеціалізованих підгалузей. Окреслено перспективні завдання навчання інформатиці студентів непрофільних спеціальностей в умовах розвитку високотехнологічних галузей економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2013

Цьохла С. Ю., Бурлай М. М.
Основні завдання реалізації програми інформатизації вищого навчального закладу (c. 100 - 105)

У статті досліджено фактори конкурентоспроможності освітньої установи: затребуваність спеціальностей, їх популярність і вартість навчання. Проведений аналіз показав, що ці фактори безпосередньо пов'язані з кваліфікованим кадровим потенціалом вузу, рівнем навчально-методичного та комп'ютерно-технічного забезпечення, наявністю повноцінного бібліотечного фонду, розгалуженою інфраструктурою. Визначені основні принципи та пріоритети розвитку вузу в галузі впровадження інформаційних та мережевих технологій, сформована довгострокова програма інформатизації. Виділено її основні завдання: розвиток і вдосконалення освітнього та наукового інформаційно-комунікаційного середовища вузу, забезпечення ефективної та якісної підготовки фахівців, інтеграція вузу в національну та світову систему освіти. Вивчення кількісних і якісних показників реалізації комплексної програми інформатизації свідчить про важливість інноваційної складової в діяльності вузу. Подальше вивчення інформаційно-освітнього середовища вузу спрямоване на встановлення зв'язку з якістю навчального процесу, ефективністю наукових досліджень, управлінською та інноваційною діяльністю.

Стаття написана російською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2013

Іванов М. М.
Інформаційно-аналітичні системи в управлінні економічними об’єктами (c. 141 - 145)

У статті наведено аналітичний огляд методологічних підходів до побудови інформаційно-аналітичних систем (ІАС) в управлінні економічними об'єктами. Запропоновано узагальнену та структурну модель управління економічним об'єктом. Сформульовано аксіоматику процесів функціонування ІАС. Виявлено можливості побудови ІАС з функціонально незалежних підсистем і модулів. Розглянуто процес формування багатомірної бази даних (OLAP) та їх використання. Встановлено, що OLAP в ІАС застосовується як засіб багатомірного аналізу даних, накопичених у базі даних. У цьому випадку OLAP надає максимально зручні та швидкі засоби доступу, перегляду й аналізу економічної інформації. Запропоновано концептуальну модель побудови інформаційно-аналітичної системи в управлінні економічним об'єктом, що дозволяє в єдиному інформаційному просторі вирішувати задачі моделювання економічних показників.

Стаття написана російською мовою


Полуектова Н. Р.
Підхід до класифікації підприємств з метою оцінки результатів впровадження корпоративних інформаційних систем (c. 146 - 151)

Завданням даного дослідження було виявлення нових інструментів для підвищення ефективності впровадження корпоративних інформаційних систем класу ERP. Пропонується підхід до класифікації підприємств, який дозволить будувати моделі оцінки результатів впровадження корпоративних інформаційних систем залежно від вихідних характеристик об'єкта автоматизації. Були виявлені внутрішні та зовнішні параметри організацій, на які впливає впровадження різних модулів ERP-системи. Параметри, що були виявлені, проранжовано за ступенем впливу на загальну ефективність впровадження інформаційної системи. По кожному параметру були виявлені можливі значення, що дозволяє виділяти класи організацій для полегшення вибору ERP-системи (постачальника, функціонала, архітектури) і при організації нового проекту впровадження користуватися побудованою типологією.

Стаття написана російською мовою


Припотень В. Ю.
Формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства (c. 151 - 156)

У статті запропоновано підхід до формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства, використання якого дозволяє оцінювати рівень загроз еколого-економічній безпеці промислового підприємства та зіставляти величину можливих втрат від еколого-економічного ризику з граничними рівнями зон ризику. Доведено, що підхід до формування інформаційної бази за результатами оцінювання еколого-економічної безпеки промислового підприємства є базою для прийняття рішень з визначення напрямків поліпшення еколого-економічної безпеки за рахунок ідентифікації еколого-економічного стану промислового підприємства, що дозволяє при найефективнішому використанню ресурсів забезпечити збалансоване природокористування та підвищення прибутковості промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Лабжанія Р. Г.
Тенденції та перспективи розвитку IT-аутсорсингу в Україні (c. 156 - 161)

Стаття присвячена актуальній проблемі визначення характеру економічного зростання експорту ІТ-послуг в Україні. Встановлено, що ІТ-сектор є фактором диверсифікації зовнішньоекономічної системи України з потенціалом екстенсивного зростання. Визначено рівень забезпеченості галузі фахівцями. Виявлено перспективи зростання ІТ-ринку в Україні через призму аутсорсингу. Проаналізовано функціонування ринку ІТ-послуг у світі в умовах глобалізації та міжнародного поділу праці. Проведено SWOT-аналіз, який виявив особливості розвитку ІТ-аутсорсингу та його вплив на становлення ІТ-ринку в посткризовий період.

Стаття написана українською мовою


Цеслів О. В.
Веб-аналітика для підвищення ефективності сайту кафедри вищого навчального закладу (c. 161 - 167)

Мета статті полягає в дослідженні ефективність сайту кафедри математичного моделювання економічних систем національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (mses.kpi.ua), використовуючи дані, отримані за допомогою Google Analytics, з метою покращення його конкурентоспроможності. У результаті дослідження проаналізовано можливості Google Analytics, який дозволяє: отримати емпіричні дані про відвідувачів сайту кафедри; сформувати кількісні звіти: розмір аудиторії, кількість відвідувачів за різні проміжки часу, кількість переглядів, кількість повернень, розмір постійної аудиторії; сформувати якісні звіти: характеристика і сегментація аудиторії, джерела, з яких сайтів, пошукових систем прийшли користувачі. Досліджено можливість застосування веб-аналітики для покращення конкурентоспроможності кафедри під час вступної кампанії. Виділено нові напрями маркетингової діяльності: використання рекламних акцій у соціальних мережах, оновлення даних на сторінках з великим показником відмов, доопрацювання контенту сторінок, на яких користувачі не зупиняються. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня залучення абітурієнтів від маркетингової діяльності кафедри.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2013

Феофанова І. В., Феофанов Л. К.
Удосконалення системи обліку на підприємстві з метою інформаційного забезпечення стратегічного аналізу (c. 119 - 123)

Метою статті є визначення напрямів вдосконалення системи обліку на підприємстві для забезпечення процедур стратегічного аналізу достовірною інформацією. У дослідженні використано історичний (для вивчення умов виникнення та розвитку стратегічного аналізу) і логічний (для визначення напрямів вдосконалення обліку) методи. Встановлено, що у сучасних умовах необхідна система показників, яка базується як на фінансовій, так і на нефінансовій інформації. З метою стратегічного аналізу необхідно розширити обсяг інформації, що характеризує такі ресурси підприємства, як наукові дослідження та розробки, персонал, якість продукції (послуг). Серед показників, що надають таку інформацію, обрані показники про витрати на інноваційну діяльність підприємства і підготовку та перепідготовку персоналу, облік яких недостатньо врегульований. Запропоновано для забезпечення інформаційних потреб спеціалістів-аналітиків вдосконалити облік за такими напрямами: визначення характеру та обсягу інформації, яка необхідна керівникам підприємства; формування системи управлінського обліку за місцем виникнення витрат і центрами відповідальності; визначення і облік доходів або інших результатів, які підприємство отримало внаслідок витрат на підвищення кваліфікації кадрів, дослідження і розробки, впровадження інновацій. Запропоновано форму аналітичного обліку для розрахунку та обліку економії в результаті скорочення витрат, яку підприємство отримало внаслідок пільг, встановлених урядом для стимулювання інноваційної діяльності та участі підприємств у підготовці персоналу.

Стаття написана українською мовою


Шевчук О. А.
Особливості автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах (c. 124 - 127)

Викладено результати проведеного дослідження особливостей автоматизації обліку доходів і витрат на промислових підприємствах. Проаналізовано найбільш розповсюджені у практичній діяльності комп’ютерні програми з обробки облікової інформації. Надано рекомендації щодо підвищення ефективності їх використання на ринку України.

Стаття написана українською мовою


Муравський В. В.
Організаційні аспекти делегування обліково-контрольних повноважень з використанням інформаційно-комунікаційних технологій (c. 128 - 132)

Досліджуються проблеми застосування інформаційно-комунікаційних технологій в обліку й контролі. Розроблено організаційну модель спільного ведення обліку і контролю підприємством та сторонньою фірмою на принципах делегування обліково-контрольних повноважень, захисту та дистанційності передачі даних. Розглядаються можливість трансформації облікових принципів з позиції теорії обліку та інформатики, а також вплив інформаційно-комунікаційних технологій на принципи обліку. Виділено якісні зміни в реалізації принципів обліку в комп’ютерно-комунікаційній формі бухгалтерського обліку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2013

Бочуля Т. В.
Методологія адаптивної інтегрованої облікової системи в інформаційному середовищі (c. 130 - 135)

Мета статті полягає у дослідженні логіко-методологічного обґрунтування формування інтегрованої системи бухгалтерського обліку, виходячи з реалій координованого трансформування суспільства й економіки та вироблення нового знання стосовно формування та налаштування облікової системи в її апріорі новій інформаційній компетенції з розширенням функціоналу для обґрунтованої ідеї існування та розвитку бізнесу. Взявши за основу напрацювання кращих представників провідної вченої спільноти, запропоновано нове бачення організації облікової системи, виходячи з модернового проектування інформаційної компетентності та гармонізації основних процесів інформаційного сервісу для адаптації системи під мультивекторні запити споживачів інформації. За результатами проведеного дослідження було зроблено спробу змінити усталену думку стосовно інформаційної та професійної компетенцій облікової системи та надати їм нового якісного значення. Надано пропозицію стосовно розрахунку якості інформаційної системи, виходячи з ключових показників її інформаційного сервісу. Закладено основу перспективного дослідження проблематики побудови облікової системи в такій її проекції, щоб максимально узгодити реалії внутрішніх та зовнішніх процесів, виходячи з ідеї їх інформатизованого розвитку.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2014

Проскурня М. Г.
Вплив якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності (c. 118 - 125)

Мета статті полягає в дослідженні впливу якості обслуговування інформаційно-комунікаційних підприємств на продуктивність їх діяльності. У роботі проведено аналіз даних 42 проектів, реалізованих підприємствами галузі інформаційно-комунікаційних технологій України. За допомогою статистичних методів розрахунку коефіцієнтів продуктивності та регресійного аналізу проведено дослідження доцільності впровадження методології з поліпшення процесів CMMI на прикладі українських підприємств. Обґрунтовано гіпотезу про наявність кореляції між рівнем якості надання послуг і продуктивністю діяльності інформаційно-комунікаційних підприємств, а також зростання продуктивності при переході підприємства на вищий рівень відповідно до методології CMMI. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є проведення аналізу кореляції між розміром проекту та рівнем зрілості обслуговування підприємства як факторів впливу на його трудовитрати, щоб з’ясувати, чи однаковою мірою вони впливають на порівняно великі та малі проекти, а також дослідження впливу підвищення рівня якості обслуговування завдяки сертифікації вищого рівня на результати операційної діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2014

Тюріна Д. М.
Удосконалення інформаційно-методичного забезпечення макроекономічного статистичного аналізу (c. 132 - 137)

У статті узагальнено та проаналізовано основні недоліки сучасної системи макростатистичного аналізу, що базується на використанні системи національних рахунків та балансі народного господарства. На основі історичного аналізу формування показників системи національних рахунків доведено, що проблеми з її практичним використанням мають не тільки регіональні, але й глобальні причини. З метою усунення неможливості врахування якості життя запропоновано систему якісних показників, що базуються на узагальненому сприйнятті добробуту як впевненості у власній платоспроможності населення та репрезентативної вибірки суб’єктів господарювання.

Стаття написана українською мовою


Макарова І. С.
Визначення перспективних управлінських рішень на основі когнітивної моделі зв’язків між показниками розвитку інформаційного суспільства (c. 138 - 143)

Метою статті є побудова когнітивної моделі системи показників розвитку інформаційного суспільства з урахуванням міжсекторної взаємодії як одного з аспектів зазначеного процесу. Також на підставі аналізу показників у моделі необхідно визначити найбільш перспективні напрями управлінських рішень щодо розвитку інформаційного суспільства. Аналіз напрацювань українських і закордонних учених, досвіду міжнародних організацій, які оцінюють розвиток інформаційного суспільства, свідчить про те, що попри широке різноманіття підходів до оцінки розвитку інформаційного суспільства жодна з існуючих систем показників не містить у собі блок, який стосується безпосередньо міжсекторної взаємодії як аспекту розвитку громадянського суспільства, а отже й суспільства інформаційного. У результаті дослідження було побудовано систему показників розвитку інформаційного суспільства, яка містить блок показників оцінки міжсекторної взаємодії. Сформовано когнітивну модель зазначеної системи показників і проаналізовано зв’язки між показниками. На підставі аналізу зв’язків за допомогою методу імпульсних процесів визначено прогнози впливів керуючих параметрів (імпульсів) на керовані параметри (цілі) на період до 2014 року. Зроблено висновки про перспективність управлінських рішень щодо розвитку інформаційного суспільства на державному рівні та визначено найбільш пріоритетні напрями впливу. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є побудова прогнозу впливів керуючих параметрів (імпульсів) на керовані параметри (цілі) з урахуванням їх початкових ненульових значень та різної швидкості зміни цих значень.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2014

Краснова І. В.
Форми інформаційної ефективності фінансового ринку (c. 130 - 135)

Мета статті полягає в дослідженні форм ефективного інформаційного забезпечення функціонування фінансового ринку. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові праці багатьох учених, фінансовий ринок розглянуто як системне явище. По аналогії з технічними науками запропоновано модель ринку, що складається з обслуговуючої системи (у вигляді інформації) та системи забезпечення (очікування учасників), поєднання яких становить систему управління. Інформація в цій моделі є основною рушійною силою: вона знаходиться на вході системи; перетворюється в очікування учасників усередині системи; надходить на вихід у формі ціни фінансового активу. Цей рух є безперервним, і, відповідно, ефективність ринку залежить від інформації та ступеня її сприйняття ринком. У статті надано характеристику трьом гіпотезам про форми ефективності ринку, визначено їх переваги та недоліки з позиції фундаментального та технічного аналізу, наведено практичний приклад оцінки інформації у квазі-сильній формі інформаційної ефективності фінансового ринку. Визначено причини, згідно з якими при однаковій інформації, що є в розпорядженні учасників ринку, кожен може отримати або не отримати дохід від її використання. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є визначення ступеня інформаційної ефективності вітчизняного ринку, обсягу, якості та потреб у певному наборі інформації, що впливає на формування ціни фінансових активів, що обертаються на ринку.

Стаття написана українською мовою


Матвєєва Ю. М.
Інформаційна технологія дослідження державної зовнішньої заборгованості в країнах, що розвиваються (c. 136 - 142)

У зв’язку з розширенням міжнародних зв’язків, збільшенням зацікавленості держав у залученні іноземного капіталу, виникненням надмірних боргів і пов’язаних з ними проблем актуальність питання зовнішнього державного боргу суттєво підвищилась. Особливо гостро проблема зовнішньої державної заборгованості проявляється у країнах, що розвиваються. Враховуючи специфіку функціонування економіки даних держав, необхідно розвивати інформаційні підходи до вивчення макроекономічних процесів, що допоможе створити покращені механізми функціонування боргової політики. Метою статті є побудова інформаційної технології дослідження зовнішньої державної заборгованості, яка надасть можливість провести комплексний аналіз досліджуваної проблеми. У статті запропоновано трьохетапну інформаційну технологію дослідження державного зовнішнього боргу, яка надає можливість провести аналіз та дати оцінку проблемі дослідження. У даній роботі також розкриті властивості, функції та задачі, які вирішує інформаційна технологія. Здійснено детальний опис кожного етапу та його змістовних складових. Проведено роботу з формування структурованої бази даних для можливості проведення подальшого експерименту. На базі першого етапу побудовані економетричні моделі, які відображають взаємозв’язки між макроекономічними факторами, що дає можливість прогнозувати, проводити аналіз і робити оцінку державному зовнішньому боргу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2014

Жабинець О. Й.
Методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації (c. 106 - 112)

У статті досліджено методологічні проблеми збору та аналізу витоків конфіденційної інформації в Україні та світі. Зокрема, проаналізовано особливості методології збору та аналізу інформації про витоки різних аналітичних структур світової ІТ-індустрії, графічно доведено наявність певного розриву між даними цих структур щодо кількості витоків, подано динаміку витоків конфіденційної інформації в різних галузях економіки у світі, а також у США та Росії із коротким аналізом ситуації у сфері захисту інформації та станом інформаційної безпеки в цих країнах. Автор робить висновок, що на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід щодо збору та аналізу причин ы видів витоків конфіденційної інформації, внаслідок чого неможливо порівняти результати досліджень різних аналітичних компаній ІТ-індустрії та зробити висновки про їх достовірність. Як правило, кожна з компаній при зборі та аналізі витоків конфіденційних даних використовує власну методологію, здійснює відбір витоків за власною системою та намагається розв’язати лише ті проблеми, які виникли внаслідок використання програмного забезпечення власного виробництва. Непорівнюваність отриманих результатів через відсутність спільних показників і методології збору та аналізу витоків ускладнює процес прийняття ефективних рішень у системі захисту інформації та інформаційної безпеки.

Стаття написана українською мовою


Камінська Т. Г., Слєсар Т. М.
Обліково-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю (c. 112 - 118)

Стаття присвячена основним проблемам відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з інноваційної діяльності підприємств. Розглянуто підходи науковців до проблем обліку інноваційної діяльності у сфері бухгалтерського обліку. Досліджено найважливіші нормативні акти, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку інноваційної діяльності. Наведено склад інформаційних потоків у розрізі функціонального підходу інформаційного забезпечення. Обґрунтовано склад об’єктів обліку інновацій, які можуть мати як матеріальну (готова продукція), так і нематеріальну форму (нематеріальні активи, запатентовані технології, ноу-хау, продукти інтелектуальної праці). Запропоновано порядок відображення в бухгалтерському обліку процесу здійснення витрат на виробництво інноваційної продукції та її оприбуткування, визначення фінансових результатів інноваційної діяльності.

Стаття написана українською мовою


Лук’яненко Д. І.
Бізнес-моделювання діяльності підприємств в умовах розвитку інформаційного простору (c. 118 - 123)

Метою статті є дослідження впливу інформаційного розвитку на створення бізнес-моделі діяльності підприємств. Відповідно, на основі аналізу основних кількісних показників розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні визначено, що активна інформатизація суспільства сприяла трансформаційним процесам у бізнес-моделюванні діяльності підприємств – усе більшої ефективності набуває не традиційна бізнес-модель, а цифрова. При цьому встановлено, що вітчизняна наука не розглядає теоретичних основ формування саме цифрової бізнес-моделі діяльності підприємства. На основі аналізу зарубіжної літератури було досліджено сутність цифрової бізнес-моделі діяльності підприємства, запропоновано авторське трактування. Також визначено основні її структурні елементи та надано їх характеристику. Цифрова бізнес-модель може бути інтегрованою у загальну бізнес-модель діяльності підприємства або виступати як окрема «схема» розвитку. Виокремлено основні тенденції, які сприяють зростанню ефективності використання цифрової бізнес-моделі та обумовлюють її переваги поряд із традиційною. Перспективним напрямом досліджень має стати формування вітчизняної теорії цифрового бізнес-моделювання, його розвиток і активізація впровадження у практику діяльності сучасних підприємства. Подальші дослідження цифрового бізнес-моделювання можуть обумовити заміщення теорії щодо формування традиційної бізнес-моделі підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2014

Письмак В. О.
Вплив інформаційної складової на формування ефективного співробітництва з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства (c. 355 - 359)

У статті розглядаються теоретичні засади інформаційної забезпеченості при формуванні відносин з постачальниками в процесі закупівельної діяльності промислового підприємства. Узагальнено основні підходи до поняття «імідж підприємства» та визначено його роль у здійсненні закупівель. Сформоване визначення «іміджу» в контексті його застосування в закупівельній діяльності промислового підприємства. Виділено основні етапи методики формування іміджу підприємства. Наведено теорію спіральної динаміки як інструменту формування іміджу підприємства, розкрито її сутність з метою доведення впливу коректного формування іміджу підприємства на взаємовідносини з постачальниками в процесі закупівельної діяльності. Сформовано практичні рекомендації успішного застосування бренд-сайтів у закупівельній діяльності промислового підприємства. Виокремлено основні завдання забезпечення умов для проведення успішних конкурентних закупівель.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2014

Скіцько В. І.
Електронна логістика як складова сучасного бізнесу (c. 309 - 314)

Бурхливий розвиток інформаційно-телекомунікаційних засобів і технологій привів до переосмислення усталених понять та появи нових дефініцій в економіці, зокрема, «електронна логістика». Ґрунтуючись на проведених дослідженнях, запропоновано під електронною логістикою розуміти підсистему менеджменту щодо прогнозування, планування, прийняття рішень, координації та контролю електронних інформаційних потоків за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій із застосуванням математичних методів і моделей (в узгодженні з матеріальними, сервісними, фінансовими потоками та потоком інтелектуально-трудових ресурсів) на макро-, мезо-, мікроекономічному рівнях. Визначено та розкрито такі принципи електронної логістики: системність, комплексність забезпечення, науковість, конкретність, конструктивність, надійність, варіантність. У межах електронної логістики вирішується низка задач, які, зокрема, пов’язані з виникненням, пошуком, аналізом, перетворенням, зберіганням, передачею (розповсюдженням) інформації в електронній формі. Визначено функції електронної логістики. Розглянуто напрями міжнародних стандартів ідентифікації продукції в електронній логістиці, розвиток яких здійснюється за такими напрямками: штрихове кодування продукції; електронний обмін даними; глобальна мережа синхронізації даних; електронний код продукції.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2014

Піддубна Л. В.
Використання комп’ютерних технологій в організації діловодства як фактор підвищення ефективності управлінської діяльності (c. 302 - 306)

Мета статті полягає в дослідженні використання комп’ютерних технологій в організації діловодства. Аналізуючи, систематизуючи та узагальнюючи наукові доробки зарубіжних і вітчизняних учених і дослідників, було розглянуто особливості комп’ютерних технологій у діловодстві, які полягають у впровадженні інформаційних систем створення, обробки, зберігання, захисту, пошуку, архівації інформації, а також переході до зберігання інформації на нових нетрадиційних носіях. Наголошено на важливості заміни паперового документообігу електронним з метою відмови від багатократного введення документів, збільшення темпів їх руху, застосовування єдиних форм службових документів тощо. Зазначено переваги застосування систем електронного документообігу в установах, підприємствах та організаціях. Визначено сучасні програмні продукти, які запропоновані на ринку програмного забезпечення та використовуються в системах організації електронного документообігу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2014

Ілляшенко С. М., Дериколенко А. О.
Web-сайт як інструмент просування продукції промислового використання (c. 229 - 235)

Мета статті полягає у виконанні порівняльного аналізу технологій використання web-сайтів промислового підприємства та запропонуванні рекомендацій щодо їх раціонального вибору для просування продукції промислового вжитку на вітчизняні та зарубіжні ринки. Викладено результати системного аналізу та узагальнення літературних джерел щодо необхідності використання власних web-сайтів промислових підприємств як інструменту просування їх продукції. Виконано узагальнення й аналіз статистичних даних, що характеризують маркетингові технології використання web-сайтів вітчизняних і зарубіжних промислових підприємств машинобудівної та хімічної галузей для просування їх продукції на ринок. Запропоновано рекомендації щодо застосування web-технологій і інструментів Інтернет-маркетингу для вдосконалення комплексу просування вітчизняної продукції промислового використання в мережі Інтернет. Подальші дослідження мають бути спрямовані на аналіз та накопичення статистичних даних щодо впливу відповідних характеристик web-сайту на економічні показники діяльності промислового підприємства.

Стаття написана українською мовою


Савицька Н. Л.
Драйвери та бар’єри розвитку онлайн-ритейлу: теоретико-методичний аспект (c. 236 - 241)

Метою статті є обґрунтування теоретико-методичного підходу до факторного аналізу розвитку онлайн-ритейлу. У статті уточнено понятійний апарат теорії мережної економіки, на основі матричного та трансакційного підходів розмежовано поняття електронної комерції, електронної торгівлі, онлайн-ритейлу. Показано, що онлайн-ритейл є складовою електронної торгівлі та електронної комерції, має фізично-цифрову природу здійснення трансакцій та представлений сегментами мережної економіки B2C і C2C. Визначено, що особливістю електронної торгівлі та її роздрібного сегмента виступає екзогенність характеру її розвитку, яка залежить від зовнішніх сил. Для дослідження впливу цих сил на розвиток онлайн-ритейлу запропоновано модель ТЕНІGINST-аналізу, яка є модифікованою версією відомої моделі IGEST-аналізу, що включає такі фактори змін: технологічні, економічні, інфраструктурні, соціокультурні, державного регулювання. Запропонована модель, на відміну від відомих, доповнена двома елементами: суб’єктним компонентом – людським фактором – і впливом інститутів. Усі елементи моделі виступають каталізаторами змін і виявляються в контексті ключового тренду сучасності – глобалізації, яка по відношенню до них є тригером розвитку роздрібної торгівлі. Застосування моделі ТЕНІGINST-аналізу дозволило означити базисні сили змін у мережній торгівлі – це тріада економічних, технологічних і людських факторів, рушійні сили – інфраструктура та інституціональні фактори, а також підтримуючі – у вигляді заходів державного регулювання. Одержані результати становлять методологічне підґрунтя для подальших досліджень розвитку онлайн-ритейлу та електронної торгівлі в цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2014

Ястребова Г. С., Терзі З. В.
Передумови тінізації обороту сфери інформаційних технологій та шляхи його легалізації в Україні (c. 248 - 253)

Стаття присвячена актуальній темі детінізації обороту підприємств сфери інформаційних технологій. В Україні IT-сфера є такою, що швидко розвивається, інноваційною і перспективною з точки зору формування бюджету, створення робочих місць з високою заробітною платою і підйому національної економіки. Незважаючи на ряд податкових пільг, велика частина галузі інформаційних технологій перебуває в тіні. Серед причин, що спонукають підприємства уходити в тінь: невизнання витрат, що виникають при оплаті покупок через Інтернет, валовими витратами; обов'язкова часткова конвертація доходів в іноземній валюті; нерозвиненість українського банкінгу щодо міжнародних безготівкових платежів; невідповідність обмежень за групами платників єдиного податку реальному курсу гривні; бюрократичні складнощі сплати податків в Україні; велика кількість всіляких звітів і різних форм реалізації контролюючих функцій; складна система банківського моніторингу; нерозвиненість електронної централізованої системи податкової звітності платників. У роботі розглянуті основні форми нелегальної оплати праці українських фахівців IT-сфери іноземними замовниками і схеми організації бізнесу, що дозволяють мінімізувати податки, серед яких часто використовується схема дроблення середнього підприємства на окремих ФОП. Показано, що при використанні «сірих» схем податкової мінімізації з-під оподаткування виводиться значний обсяг доходів сфери інформаційних технологій. У статті пропонується ряд заходів, спрямованих на легалізацію IT-бізнесу, які можуть бути реалізовані як у найближчому майбутньому, так і в перспективі.

Стаття написана російською мовою


Єщенко Є. О.
Мережеві спільноти електронного простору: актуальна і фундаментальна структура функцій у процесі розвитку глобальної господарської системи (c. 436 - 439)

Метою статті є виявлення функцій мережевих спільнот електронного простору і визначення етапів їх розвитку як форми господарських відносин на основі аналізу процесу формування та розвитку цих спільнот. У результаті дослідження всі функції мережевих спільнот електронного простору були згруповані в три основні: інформаційна, організаційно-комунікаційна та оптимізаційна. По мірі розвитку і реалізації функцій мережевих спільнот змінюється їх роль у функціонуванні господарських зв'язків. На основі цього було виділено три етапи розвитку мережевих спільнот електронного простору як форми господарських зв'язків: 1) доповнююча; 2) рівнозначна; 3) домінуюча форма. Динамічний розвиток мережевих спільнот і все більша імплементація їх у господарську практику зумовлюють необхідність їх подальшого дослідження. Перспективним напрямком є аналіз процесу інституціоналізації мережевих спільнот, а також ризиків, що породжуються такими спільнотами.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2015

Замула О. В.
Оптимізація втрат в управлінні інформаційними витратами переробного підприємства (c. 336 - 341)

Мета статті полягає в дослідженні інформаційних втрат як економічної категорії та пошук моделі, що дозволить зменшити їх рівень до мінімального. Аналіз літературних джерел з цієї проблематики показав, що науковці більше переймаються втратами, що пов’язані з ризиками функціонування інформаційної системи, коли носіями інформації є технічні пристрої, хоча значну частину роботи з одержання, обробки, захисту та розповсюдження інформації здійснює персонал підприємства чи сторонні організації (у разі застосування аутсорсингу). У ході дослідження було визначено поняття «інформаційні втрати» як зменшення інформаційного активу без додавання вартості кінцевого продукту, або зниження професійного рівня персоналу, через умисні чи непередбачені події. Інформаційні ризики і пов'язані з ними втрати можна розділити на трансформаційні, коли інформація продукується всередині підприємства для власних потреб або з метою її продажу, і трансакційні, які найчастіше виникають у випадку, якщо керівництво воліє купувати продукти та послуги інформаційного ринку, використовуючи переваги аутсорсингу. Втрати можуть бути суттєвими через приховані дії економічних агентів і пов’язану з цим моральну шкоду, велику імовірність несприятливого відбору та корупцію, тому запропоновано їх мінімізувати шляхом пошуку оптимального співвідношення інсорсингових та аутсорсингових інформаційних витрат, а також формування та адекватного наповнення інформаційної інфраструктури. У подальших дослідженнях становить інтерес вивчення людського фактора у виникненні інформаційних ризиків в умовах існуючого інституціонального середовища та пошук шляхів їх зменшення через формування відповідної корпоративної культури.

Стаття написана українською мовою


Одарченко А. М., Сподар К. В.
Особливості електронної комерції та перспективи її розвитку в Україні (c. 342 - 346)

Метою статті є визначення особливостей, основних принципів використання електронної комерції та з’ясування способів розвитку електронної торгівлі в Україні. Досліджено, що поява новітніх комунікаційних засобів, зокрема Інтернету, привела до великих змін у галузі організації та ведення комерційної діяльності, пов’язаних із виникненням електронної торгівлі. Під електронною комерцією розуміються будь-які форми ділових угод, при яких взаємодія сторін здійснюється електронним способом замість фізичного обміну чи безпосереднього фізичного контакту. До електронної комерції відносять електронний обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги тощо. Визначено ряд причин, що негативно відображаються на розвитку електронної комерції в Україні, а саме: недостатній рівень розвитку ринкових відносин у більшості секторів економіки; відсутність достатнього обсягу вільних фінансових засобів у вітчизняних підприємств і фінансових установ; низька платіжна спроможність населення, що не сприяє збільшенню користувачів мережі; недостатній рівень розвитку телекомунікаційної інфраструктури; низький рівень використання інформаційних технологій на підприємствах, в організаціях та органах державної влади; значна різниця у рівні інформатизації великих міст і регіонів країни; повна відсутність у нашій країні надійної системи оперативної доставки матеріальних цінностей; нерозвиненість надійних і легітимних засобів аутентификації, цифрових підписів, сертифікатів і шифрування; недосконалі механізми оплати; низький рівень безпеки при здійсненні оплати кредитною карткою; недостатньо широкий спектр товарів і послуг, доступний через мережу; висока вартість володіння електронним магазином; трудомісткість пошуку необхідного товару чи інформації тощо. Встановлено, що вирішення питань стосовно ліквідування причин перешкод розвитку електронної комерції в України може скоротити розрив у темпах зростання ролі інтернет-торгівлі у світі та нашій державі.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2015

Панчук І. П.
Проблеми автоматизації фінансової діяльності підприємств (c. 248 - 252)

Автоматизація управлінських функцій є невід’ємним елементом підприємництва в період розвитку інформаційних систем. Широкий діапазон програмних продуктів, що здійснюють автоматизацію обліку, аналізу, планування, зумовлює вибір та обґрунтування найефективніших з них, а також вимагає розробки пропозицій щодо їх удосконалення. Для цього у роботі використано загальнонауковий теоретичний підхід до моніторингу існуючих на ринку інформаційних систем управління підприємством. У результаті дослідження виявлено, що найбільш адаптованими до вітчизняного обліку та управління є програмні продукти фірми «1С». Проте навіть вони містять недоліки при автоматизації фінансової діяльності, що зумовило внесення пропозицій з їх удосконалення. Запропоновано напрями підвищення якості автоматизації обліку та аналізу. Причому якість останнього полягатиме в розробці окремого модуля до останньої версії платформи «1С: Підприємство».

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2015

Янчев А. В.
Контроль інформаційної безпеки в системах електронного документообігу (c. 199 - 204)

Досліджено місце інформаційного ризику в контексті функції захисту інформації; проаналізовано динаміку зростання інформаційних загроз сучасності в системах електронного документообігу; розроблено концептуальну модель інформаційного захисту систем електронного документообігу; запропоновано науково обґрунтовану класифікацію інформаційних загроз, яка дозволяє чітко визначити потенційні види загроз, коло об’єктів захисту та комплекс заходів, що сприятиме досягненню стійкого стану інформаційної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2015

Давидова І. О.
Економічні закони в умовах мережної економічної діяльності (c. 203 - 207)

Мета статті – уточнення методологічних засад та специфіки мережних взаємодій на рівні формування економічних закономірностей. У статті системно розкрито вплив мережних форм економічної діяльності на функціонування економіки. Розповсюдження мережних взаємодій не тільки трансформує дію економічних законів, але й базується на економічних законах. При аналізі зміни проявів економічних законів досліджується система виробничих відносин мережної економіки, щодо якої можна казати про складення двох рівнів: перший утворюються навколо відносин, що виникають з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання технічних засобів мережних взаємодій; другий – заснований на відносинах з приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання інформації як специфічного ресурсу. У процесі мережної діяльності відбувається інтеграція виробництва та споживання. Зроблено висновок про найбільш суттєві зміни з боку мережної економіки на функціональні економічні закони, але відзначено модифікації зв’язків на рівні взаємодій між продуктивними силами та виробничими відносинами, попитом і пропозицією в умовах зростання мережних продуктів та специфіки формування їх вартості.

Стаття написана українською мовою


Янчев А. В.
Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин (c. 208 - 215)

У статті проаналізовано вимоги нормативних актів щодо зберігання облікових документів та визначено основні вимоги, яких необхідно дотримуватися при зберіганні електронних документів. Досліджено суттєві характеристики електронних і паперових документів. Визначено склад операцій, які включає процес архівування бухгалтерських документів. Запропоновано структуру внутрішнього регламенту – Положення про архів підприємства за трьома розділами: загальні положення, склад документів та функції документів. В основу моделі побудови сучасних архівів запропоновано покласти структурну логіку мережі Інтернет, що дозволило побудувати процедурно-технологічну карту облікового процесу та розробити предметно орієнтовані сховища даних. Запропоновано семантичну логіку предметної області архіву моделювати у вигляді онтології предметної області бухгалтерського обліку, яка складається з певної кількості елементів, що характеризують бізнес-процеси, та взаємовідносин між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2015

Пурський О. І., Гринюк Б. В., Жарій І. О.
Концептуальна модель електронного торговельного ринку (c. 164 - 169)

У роботі виконано розробку концептуальної моделі функціонування електронного торговельного ринку. У розроблену концептуальну модель електронного торговельного ринку додано важливий аспект його функціонування і розвитку – процеси формування електронного торговельного середовища. Визначено три основні фактори, при наявності та безпосередній взаємодії яких формується електронне торговельне середовище: сучасні інформаційно-комунікаційні засоби ведення електронної торгівлі; широке коло споживачів із повноцінним доступом до інформаційно-комунікаційних засобів; продавці, які використовують інформаційно-комунікаційні засоби для продажу товарів і послуг. Розглянуто взаємодію учасників електронного торговельного ринку, що здійснюється під час реалізації процедур купівлі-продажу товарів і послуг. Визначено технологічні аспекти функціонування електронного торговельного ринку, які забезпечують його ефективність.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2015

Маловичко С. В.
Місце електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин України (c. 213 - 217)

Активний розвиток електронної торгівлі, як нової форми здійснення господарської діяльності, зумовлює необхідність визначення норм поведінки, тобто особливих правових норм, що регулюють і закріплюють права, обов’язки, гарантії та відповідальність учасників цих відносин. На сьогодні законодавча база регулювання електронної торгівлі в Україні є недостатньо розвинутою – відсутній єдиний Закон України щодо регулювання цього виду економічної діяльності, однак у деяких нормативно-правових актах встановлені окремі її аспекти, аналіз яких обумовлює актуальність теми дослідження. Метою статті є проведення комплексного аналізу законодавчо-правових засад функціонування та механізмів регулювання торгівлі на підприємствах України, визначення їх особливостей та перспектив подальшого формування нормативно-правової бази. Розглянуто особливості правовідносин у сфері електронної торгівлі підприємств в Україні. Окремо розглянуто специфіку законодавчо-правового регулювання електронної торгівлі з позицій різноманітних методичних підходів до визначення місця електронної торгівлі в системі економічно-правових відносин держав.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2015

Завгородня О. С.
Використання інформаційних технологій для навчання та розвитку працівників українських видавництв (c. 183 - 187)

Укорінення інформаційних технологій у повсякденному житті населення та поточній діяльності підприємств не викликає жодних сумнівів. Таке широке її розповсюдження зумовлює суттєві зрушення на традиційних ринках, змінює ланцюги створення вартості, переформатовує вплив гравців ринку, створює безпрецедентні можливості щодо інновацій та нововведень. Саме такі докорінні зміни спіткали світову видавничо-поліграфічну галузь: підприємства розширюють спектр технологій виготовлення продукції, збагачують номенклатуру, замінюють традиційні шляхи доставки продуктів та послуг видавництв, створюють нові способи їх споживання. Зазначеним особливостям функціонування видавництв у статті приділено особливу увагу. За таких умов видавництва змушені впроваджувати інновації та навчати персонал, однак традиційні інструменти та методи навчання втрачають свою актуальність та ефективність для вирішення поставлених завдань. Саме тому у статті розглянуто можливість застосування інформаційних технологій у навчанні персоналу видавництв, окреслено переваги та недоліки їх застосування.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2015

Сазонець О. М., Качан О. І.
Оцінка інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин (c. 112 - 118)

Метою даної статті є дослідження загроз і можливих заходів збільшення ефективності інформаційної безпеки України на сучасному етапі розвитку на основі статистичної обробки результатів опитування експертів з питань інформаційної безпеки корпоративної економіки та суспільно-економічних відносин. На основі експертного опитування досліджено способи отримання інформації та проаналізовано ступінь довіри до неї респондентів залежно від джерел. Розглянуто сутність поняття інформаційної безпеки. Проведено оцінку потенційних загроз інформаційної безпеки України в політичній, державній, військовій, гуманітарній та науково-технічній сферах, а також можливість їх настання для національних та міжнародних корпорацій. Найбільш можливим заходом, необхідним для збільшення інформаційної безпеки України, на думку респондентів, є підвищення ефективності інформаційних систем для захисту від кіберзлочинності та кібертероризму, а також створення необхідних нормативно-правових, фінансових та інших передумов, які допоможуть розвитку конкуренції на національному ринку інформаційних послуг.

Стаття написана українською мовою


Кожухівська Р. Б.
Напрями застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і підприємств індустрії гостинності (c. 119 - 125)

У статті розглядається питання щодо перспективних напрямів застосування інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств і закладів гостинності. Виокремлено основні характеристики туристичної індустрії та сфери гостинності, які найбільше підходять для активного застосування інформаційних технологій. Окреслено основні властивості інформаційних технологій, які мають стратегічне значення для розвитку туристичної діяльності в Україні. Побудовано структуру комунікаційної моделі туристичної галузі та індустрії гостинності, що може бути успішно реалізована за допомогою сучасних інформаційних технологій. Установлено, що в даний момент для українських туристичних підприємств та підприємств сфери гостинності досить гострою проблемою є визначення бюджету на витрати з впровадження автоматизованих інформаційних систем. Узагальнено, що вагомим для туристичних підприємств є впровадження та використання системи «реінжиніринг бізнес-процесів». Наведені результати дослідження можуть бути використані як джерела інформації для визначення, дослідження та застосування основних напрямів інформаційних технологій у комунікаційних стратегіях українських туристичних підприємств та підприємств сфери гостинності.

Стаття написана українською мовою


Яремик Х. Я., Яремик М. І.
Організація інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки (c. 125 - 129)

Мета статті полягає в дослідженні функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств в умовах сучасного стану розвитку інформаційних технологій. На основі аналізу наукових поглядів учених було уточнено основні завдання інформаційно-аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки. Обґрунтовано, що в умовах розвитку засобів комунікацій, PDA-пристроїв, перенесення частини бізнесу в соціальні мережі виникла необхідність застосування спеціалізованого програмного забезпечення як інструменту інформаційно-аналітичного забезпечення. Визначено, що основним елементом має бути DLP-система, яка повинна інтегруватися із SEIM-системами, Business intelligence, HRM та Anti-Fraud-системами. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення можливості інтеграції DLP-систем з інструментами конкурентної розвідки (пошуковими системами), що дозволить автоматизувати аналіз потенційних зовнішніх загроз фінансово-економічній безпеці, а також дослідження місця ІТ-аудиту в інформаційно-аналітичному забезпеченні фінансово-економічної безпеки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2015

Корягін М. В., Плотніченко І. Б.
Методика оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств (c. 299 - 304)

Стаття присвячена вдосконаленню методики оцінювання ефективності електронної комерційної діяльності підприємств. Проаналізовано існуючі наукові підходи щодо оцінки ефективності електронної комерції. Сформовано джерела інформаційного забезпечення аналітичної оцінки основних показників онлайн-комерції на основі запропонованих субрахунків бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів із урахуванням сфер комерційної діяльності підприємств. Розроблено систему показників оцінювання результатів та ефективності діяльності підприємств сфери електронної комерції. За думкою авторів, наведені пропозиції дають змогу оцінити масштабність та ефективність провадження електронної комерційної діяльності підприємств, виявити можливі резерви підвищення результативності їх діяльності, визначити проблеми щодо стратегії й тактики поведінки на онлайн-ринку та розробити заходи з реалізації поставлених завдань, обґрунтувати оптимальні рішення керівництва.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2016

Іванов Ю. Б., Ус М. І.
Складові інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислового підприємства (c. 299 - 305)

Метою стаття є ідентифікація та аналіз складових сучасного інформаційного забезпечення маркетингової діяльності промислових підприємств. Визначено сутність та змістовне наповнення інформаційного забезпечення підприємства, до ключових складових якого віднесено сформовану маркетингову інформаційну систему, наявність програмного забезпечення та впровадження інформаційних систем. Проаналізовано існуючи класи інформаційних систем, які є підґрунтям для побудови маркетингової інформаційної системи підприємства. За результатами порівняння інформаційних систем ідентифіковано ті, у структурі яких передбачено модулі для підтримки, управління та розвитку маркетингової діяльності підприємств. Серед них перше місце належить класу ERP-систем, який створює єдиний інформаційний простір для управлінських процесів та маркетингових рішень і виконує функції інтеграції бізнес-процесів промислового підприємства. Перспективним напрямком подальших досліджень є розробка рекомендацій щодо організаційного аспекту впровадження запропонованих інформаційних систем у практичну діяльність вітчизняних промислових підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2016

Маловичко С. В.
Концептуальні засади розвитку електронного ринку (c. 232 - 237)

Метою даної статті є визначення концептуальних засад розвитку електронного ринку в умовах віртуалізації економіки. Використано діалектичний метод наукового пізнання, а також комплекс загальнонаукових методів гносеології: теоретичного узагальнення і порівняння, методи угрупування і класифікації. Систематизовано теоретичні підходи до визначення поняття «електронний ринок»: організаційний, функціональний, інституціональний, часово-просторовий, ресурсний, процесний, комунікаційний. На підставі узагальнених теоретичних опрацьовувань у сфері електронної торгівлі визначено категорію «електронний ринок» з позиції менеджменту. Систематизовано існуючі підходи до сегментування електронного ринку. Визначено концептуальні засади розвитку електронного ринку, що представлені його теоретико-методологічним та організаційним забезпеченням.

Стаття написана українською мовою


Коляда С. П., Рябой В. І.
Удосконалення е-митниці – запорука розвитку митної справи в Україні (c. 238 - 243)

Метою статті є обґрунтування доцільності в доступності об'єктивних даних як роботи митниці в цілому, так і конкретних операцій, а саме – електронного декларування. Стаття містить глибокий організаційно-структурний аналіз сучасного стану функціонування національної системи електронного митного адміністрування. У роботі представлено часовий аналіз всіх етапів впровадження системи «Електронна митниця» з боку держави, а також відображено сприйняття даного процесу бізнесом. Акцентовано увагу на протиріччях і недоліках. Доведено незаперечний економічний ефект від впровадження е-митниці. Авторами виділено аспекти, які перешкоджають планомірному впровадженню безпаперових технологій у всі сфери діяльності митної системи України. Результатом проведених досліджень є вдосконалена модель е-митниці, яка відображена через призму уніфікованого комплексу завдань і плану дій з розвитку інформаційних митних систем України.

Стаття написана українською мовою


Шеховцова Д. Д.
Організація управлінського обліку витрат при використанні інформаційних технологій на підприємствах ресторанного господарства (c. 244 - 249)

У статті розглянуто використання сучасних інформаційних систем та технологій для ведення управлінського обліку витрат підприємств ресторанного господарства; визначено критерії якості інформаційного забезпечення з метою організації управлінського обліку витрат та прийняття рішень; досліджено найбільш популярні програми й програмні комплекси для зручного ведення управлінського обліку витрат, які враховують специфіку діяльності суб’єктів ресторанного господарства; з’ясована здатність таких програм, крім повноцінного ведення обліку, ще й формувати потужну аналітичну базу, на основі якої можна приймати важливі управлінські рішення. Розглянуто можливість використання підприємствами ресторанного господарства «хмарних» технологій для отримання прозорої, оперативної та своєчасної інформацію про витрати. Запропоновано функціональну модель, структура якої заснована на модульному принципі. Визначено технологію організації управлінського обліку витрат для підприємств, що займаються реалізацією суші, піци, кондитерських та хлібобулочних виробів через мережу Інтернет.

Стаття написана українською мовою


Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Марчук С. В.
Кадрове адміністрування: сучасні тенденції та досвід України у використанні програмного забезпечення (c. 250 - 254)

У статті розглядаються питання, що стосуються використання програмного забезпечення в управлінні персоналом, а також автоматизації та оптимізації кадрових процесів підприємств. Аналізується використання одних з найпопулярніших програм на українському ринку, таких як «Парус-Персонал», «БОСС-кадровик» і «1С: Зарплата і управління персоналом». Проведено порівняльний аналіз програмного забезпечення кадрового адміністрування та розроблено рекомендації для обґрунтованого вибору його службами управління персоналом. Сформовано основні якісні та кількісні критерії, за якими проводився аналіз програмного забезпечення, згадуються всі функціональні системи програм, а також здійснюється порівняння цінових чинників.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко М. А.
Формування підходу до управління ризиками ІТ-проекту (c. 255 - 260)

Метою статті є формування підходу до управління ризиками ІТ-проекту, який поєднує переваги концепції буферного управління із загальноприйнятим інструментарієм ризик-менеджменту. За результатами аналізу сучасного стану досліджень у сфері управління ризиками ІТ-проекту було встановлено, що використання переваг концепції буферного управління потребує розроблення адаптивного механізму оброблення інформації та прийняття рішень. У зв’язку з цим було запропоновано підхід, який ґрунтується на адаптивній моделі управління ризиками ІТ-проекту. Модель передбачає використання інформації з бази знань, яка оновлюється відповідно до змін у проекті. Також, з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків між взаємодією елементів середовища проекту та успішністю його виконання, а також з метою аналізу поточного стану проекту, було розроблено структурну схему ризиків проекту. Розроблена схема може використовуватися в межах концепції буферного управління.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2016

Мироненко І. І.
Особливості просування захищеного мобільного додатка – месенджера «Secure Messenger (SM)» на ринку корпоративного спілкування (c. 206 - 212)

Метою статті є дослідження ринку корпоративних захищених месенджерів та плану просування нової програми на ринок мобільних додатків. Проаналізовано найбільш популярні захищені месенджери на ринку мобільних додатків. Ці програми були відібрані за принципом схожості характеристик та умов використання з досліджуваним захищеним месенджером. Розглянуто мобільні додатки для корпоративних комунікацій, які, на думку автора та експертів у сфері просування мобільних технологій, призначені компенсувати недоліки електронної пошти. Досліджено особливості впровадження нового типу месенджерів для спілкування всередині організації. Запропонована стратегія маркетингового плану виводу досліджуваного мобільного додатку на ринок, яка включає завдання по залученню та утриманню існуючих користувачів, засоби стимулювання стрімкості поширення контенту і яка не буде знищувати ресурси організації та зможе вистояти в умовах ринку. Обґрунтовано актуальність обраної теми та надано практичні рекомендації стосовно планування маркетингової діяльності організації.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2016

Пурський О. І., Гринюк Б. В., Демченко Р. С.
Cпецифіка програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі (c. 154 - 162)

У статті представлено механізми програмно-апаратної реалізації Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі. Розроблено модульну структуру функціональних блоків Web-додатка, до складу якого входять: модуль автентифікації користувача; модуль адміністрування; блок, реалізації функції математичної моделі предметної області та процедур обробки інформації; база даних, що призначена для зберігання початкових даних, показників торговельної діяльності та результатів розрахунків, а також контенту елементів інтерфейсу Web-додатка; модуль логістика; серверна частина, яка реалізує процедури доступу до БД, формування режимів представлення моделей і функцій математичної моделі предметної області; інтерфейс, який забезпечує інтерактивний доступ користувачів до функцій Web-додатка. Представлено модель бази даних і структурну схему модуля логістики Web-системи. Здійснено програмну реалізацію Web-системи управління взаємодією суб’єктів електронної торгівлі.

Стаття написана українською мовою


Ткаченко С. А.
Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери (c. 163 - 169)

У статті обґрунтовано, що організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні підсистеми економічного моніторингу у функціонально розвинутих системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів агропродовольчої сфери полягає в отриманні всіх потрібних інформаційних даних, причому так, щоб забезпечувалися необхідні достовірність та терміновість при ефективному використанні ресурсів обчислювальної системи і з найменшим обсягом витрат. Доведено, що цінність інформації визначається тим, що дозволяє встановити вплив будь-якого конкретного фактора на характеристики обчислювального процесу, а також залежність параметрів обчислювального процесу від сукупності різних факторів. Серед перспектив подальших розвідок у даному напрямку особливою актуальністю відрізняється питання, пов’язане з необхідністю створення спеціальної системи засобів підсистеми цілісного економічного моніторингу, орієнтованих на висвітлення і дослідження економічної ефективності вирішення наявних проблем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2016

Гальчинський Л. Ю., Луговець В. В.
Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України (c. 155 - 159)

Стаття присвячена дослідженню факторів впливу на ринок програмного забезпечення України, на прикладі операційної системи Windows 7 Ultimate. За допомогою факторного аналізу було проаналізовано 10 можливих факторів: обсяг продажів комп’ютерів, розповсюдженість мережі Інтернет, рівень комп’ютерного «піратства», ціна, курс валют, ВВП, середня номінальна зарплата, чисельність населення, індекс людського розвитку та частка ринку. У результаті аналізу з використанням методу головних компонент було визначено дві агреговані групи факторів – внутрішню та зовнішню. Перша включає в себе головні макроекономічні показники, частку ринку досліджуваного ПЗ та рівень розповсюдженості Інтернету. Друга включає обсяг продажів ПК, ціну та курс валют. Отримані результати пропонується врахувати при розробці державної стратегії розвитку ринку програмного забезпечення в Україні.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2016

Керея О. С.
Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні (c. 230 - 235)

Актуальність статті зумовлена необхідністю дослідження нових можливостей та викликів у сфері реалізації трудового потенціалу людини, що несе четверта промислова революція. Розглянуто гносеологічну та онтологічну природу трансформації характеру праці, що спричинена зростанням значення інформаційно-знаннєвих ресурсів та мережевого принципу організації. Проаналізовано зміни характеру зайнятості під впливом інформаційних технологій. У зв’язку з цим вирішуються такі завдання: дослідження сутності та процесу формування мережевої зайнятості як результату функціонування інформаційно-мережевої економіки, аналіз перспектив і проблем розвитку мережевої зайнятості в Україні та шляхи їх вирішення. Проаналізовано норми податкового законодавства України та виявлено адміністративні бар’єри на шляху реалізації мережевої зайнятості у сфері експорту послуг, розраховано втрати місцевих бюджетів, що пов’язані з ними. Запропоновано заходи, що необхідні для інституціонального оформлення мережевої зайнятості в Україні.

Стаття написана українською мовою


Отенко І. П., Чепелюк М. І.
Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі (c. 236 - 240)

У статті досліджується важливість веб-сайту підприємства як ключового елемента формування інформаційного простору та його роль у діяльності підприємства в міжнародному бізнес-середовищі. Формування інформаційного простору вирішальним чином впливає на основні сфери суспільства – соціально-політичну, економічну, у тому числі й на розвиток та діяльність підприємств у міжнародному бізнес-середовищі. Зв’язавши та інтегрувавши практично всі країни світу, які мають досить розвинену інфраструктуру систем зв’язку і телекомунікацій, інформаційний простір фактично знищив межі між країнами, що є одним з головних стимулів глобалізації й одночасно результатом цього процесу. Формування єдиного інформаційного простору, існування різних способів прийому, передачі, зберігання та подання необхідної інформації для загального користування дає можливість збільшити ефективність бізнесу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2016

Адамик О. В.
Інформаційні технології в комп’ютерних системах бухгалтерського обліку: проблеми організації даних та їх потоків (c. 348 - 353)

Метою статті є характеристика логічних зв’язків обробки інформації та визначення засад взаємодії електронного та паперового документообігу в інформаційній системі обліку. Виявлено особливості автоматизованої обробки облікових даних у КСБО, а саме: 1) розширення бази вхідної інформації в порівнянні з її ручною обробкою; 2) в основу КСБО покладено бази даних (найчастіше реляційні), тому інформація зберігається в електронних таблицях; 3) за умов автоматизації периферійних робочих місць інформаційні потоки в КСБО розподілені на аналітичний і синтетичний облік, що надалі визначає джерела формування звітності; 4) формування звітної інформації відбувається за допомогою запитів, що здійснюють відбір даних з базових елементів обліку, їх сортування і фільтрацію у заданий користувачем спосіб. Запити створюють тимчасову результатну таблицю (миттєвий знімок). Це підвищує швидкість і ефективність роботи.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2016

Тігарєва В. А.
Розвиток моделі Enhanced Telecom Operations Map на засадах декомпозиції бізнес-процесів (c. 237 - 247)

Мета статті – подальший розвиток моделі eTOM шляхом декомпозиції бізнес-процесів для управління оператором телекомунікацій на рівні його структурних підрозділів, зокрема, визначення бізнес-процесів оператора телекомунікацій рівня 3. Головними характеристиками моделі еТОМ є її універсальність та відкритість. еТОМ деталізована розробниками саме до того рівня, який дозволяє зберегти її загальногалузевий характер, але для практичного використання необхідно провести, як мінімум, ще один етап декомпозиції з метою урахування особливостей конкретної організації. У результаті дослідження модель еТОМ була розширена, також деякі бізнес-процеси рівня 3 були додатково запропоновані автором. Проведена декомпозиція додає моделі еТОМ конкретності, наближує її до безпосередніх робочих процесів, які відбуваються на підприємстві. Отриману розвинену модель еТОМ із виділеними процесами рівня 3 можна використовувати при практичному впровадженні процесного підходу для ідентифікації та порівняння існуючих процесів, виявлення пропущених бізнес-процесів, автоматизації виробничих та управлінських процесів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2017

Примостка А. О.
Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем (c. 274 - 280)

Досліджено мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем. Проаналізовано існуючі підходи до проектування мультиагентних систем та обґрунтовано додаткові завдання, що виникають у процесі розробки архітектури системи. Проаналізовано високорівневу архітектуру мультиагентної системи. Кожна підсистема, що входить у загальну систему, розглянута загалом. Окремо представлена деталізація архітектури підсистеми збору та зберігання даних до рівня окремих агентів. Розроблена архітектура підсистеми дозволяє її використання у будь-якій мультиагентній системі, що має на меті збір та аналіз великої кількості даних. Також представлена деталізація підсистеми аналізу даних. Архітектура даної підсистеми представляє собою узагальнену модель роботи підприємства в контексті мультиагентного підходу. Для кожного модуля та агента, які є структурними елементами підсистем, наведено опис функцій та їх призначення.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2017

Гордієнко В. О., Григораш О. В.
Алгоритм декомпозиції мети в результативні показники цільової програми (c. 319 - 324)

У провідних країнах світу запорукою досягнення високих результатів запровадження цільових програм виступає чітке формулювання мети, формування конкретних завдань та визначення результативних показників виконання програм, що передбачено вимогами програмно-цільового планування. В Україні вже розроблено нормативно-правове забезпечення застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі, проте на практиці реалізація цільових програм все ще супроводжується використанням традиційного методу планування. У статті проведено оцінку відповідності складових елементів цільових програм вимогам програмно-цільового методу на прикладі регіональної Програми розвитку малого і середнього підприємництва у Дніпропетровській області на 2015–2016 рр. На основі системно-логістичного підходу сформульовано мету, завдання та результативні показники зазначеної програми. За допомогою методу розстановки пріоритетів визначено ступінь значущості задач першого рівня.

Стаття написана англійською мовою


Дубовик Т. В., Ортинська В. В.
Система соціальної комерції (c. 325 - 330)

Соціальна комерція є відносно новим явищем, на мало дослідженому напрямі торгівлі. Результати авторських досліджень дозволили систематизувати точки зору щодо поняття «соціальна комерція», описати систему соціальної комерції, запропонувати заходи для розробки стратегії соціальної комерції. Автори визначили соціальну комерцію як експансію електронної комерції в суспільні мережі в Інтернеті, в яких соціальні фактори є суттєвими, а споживачі мають право створення контенту за допомогою засобів масової інформації через форуми, рейтинги, огляди та рекомендації на різних платформах. Підприємствам рекомендовано використовувати соціальні інструменти для виконання соціальної взаємодії зі споживачами в соціальній мережі, створювати соціальний клімат з урахуванням інтернет-соціальної підтримки. Запропоновано поняття «система соціальної комерції», структура якої містить такі елементи: індивідуальність споживача, соціальні комунікації, соціальні спільноти, електронна комерція; визначено багатовимірні ознаки, які природним чином пов’язані з усіма чотирма елементами соціальної комерції. Вони охоплюють якість інформації, якість системи, якість обслуговування, зручність і простоту використання, механізм оплати.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2017

Бурєннікова Н. В., Фостолович В. А.
Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи (c. 138 - 144)

У статті запропоновано підходи до управління розвитком складних систем на основі моделі формування сучасної інформаційної системи. Зазначено фактори економічного зростання як складової розвитку систем. Окреслено вектори розвитку систем, що сприяє кращому розумінню необхідних втручань у формування чинників та потребує застосування певних показників як індикаторів такого розвитку. Цими індикаторами можуть служити показники складових результативності функціонування та розвитку соціо-еколого-економічних систем як часткових випадків складних систем. Сучасні технології орієнтують суспільство на забезпечення виконання умов сталого розвитку. Розробка моделі ефективного використання ресурсів є підґрунтям забезпечення результативності суспільного виробництва. Зазначене потребує формування відповідної доступної до використання інформаційної бази даних. Запропоновані підходи до інтегрування інформаційної бази даних у процеси прийняття управлінських рішень та до оцінювання дієвості наслідків функціонування інформаційних систем на основі складових результативності сприятимуть подальшому розвитку складних систем, тому вони потребують подальшого дослідження.

Стаття написана українською мовою


Дроздова О. Г.
Інвестиційна привабливість Інтернет-магазинів як складових електронної комерції (c. 145 - 150)

Визначення економічної ефективності електронної комерції, а також Інтернет-магазинів як її складової, передбачає загальну оцінку ефективності функціонування, маркетингову та інвестиційну ефективність (інвестиційну привабливість), а отже, можливість вкладення грошових коштів потенційними інвесторами. У статті розглянуто стан і розвиток електронної комерції в Україні, оцінено загальну динаміку електронного бізнесу. Визначено фактори впливу та перспективи, що пов’язано зі здійсненням інвестицій. Систематизовано показники щодо діяльності суб’єктів електронної торгівлі, що дозволяє побудувати комплексний підхід до інформаційного забезпечення в системі бухгалтерського обліку та економічного аналізу підприємства, визначити інтегральний показник, що передбачає оцінку економічної, інформаційної, ідентифікаційної та емоційної функцій на основі коефіцієнтів значущості відповідних функцій.

Стаття написана українською мовою


Борзенкова О. Д., Шрамко О. О.
Інформаційна складова у структурі економічної безпеки підприємства (c. 151 - 156)

Формування економічної безпеки підприємства полягає в розробці та впровадженні системи управління та комплексу заходів, спрямованих на виробничу та невиробничу сфери з метою забезпечення ефективної господарської діяльності, мінімізації факторів впливу та загроз в умовах мінливого зовнішнього середовища. У статті визначено сутність та роль інформаційної складової, що полягає в захищеності інформаційного середовища, діяльності щодо запобігання витоку інформації, що захищається, несанкціонованих і ненавмисних впливів на інформацію і т. ін. Інформаційна безпека підприємства досягається: заходами правового забезпечення на рівні держави та підприємства; організаційного забезпечення (тобто регулювання інформаційного потоку на підприємстві); програмно-технічного забезпечення (як програмного та апаратного облаштування з метою запобігання незаконному витоку інформації).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2017

Щепак В. В.
Геоінформаційні технології та кадастрові системи (c. 108 - 112)

Мета статті полягає в дослідженні характерних ознак кадастрів та визначенні особливостей використання ГІС-технологій при формуванні кадастрової інформаційної бази даних. Розглянуто різні погляди на важливість застосування ГІС-технологій для ведення різних видів кадастрів (земельного, лісового, водного, містобудівного, природних територій курортів, територій та об’єктів природно-заповідного фонду, регіональних кадастрів природних ресурсів та ін.). Розроблено структурно-логічну модель системи формування кадастрової інформаційної бази даних, яка дала можливість виокремити такі компоненти, як ГІС-технології, інформаційну базу даних і кадастри. На основі взаємозалежності та взаємодії цих складових було визначено основні взаємозв’язки між ними. Перспективами подальших досліджень є вивчення умов функціонування системи формування кадастрової інформаційної бази даних і дослідження основних характеристик взаємозв’язків між складовими, що дасть можливість оптимізувати процес інформаційного забезпечення бази даних кадастрових систем.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2017

Вдовиченко Л. Ю., Волосюк М. В.
Пропозиції щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів (c. 74 - 79)

У сучасному українському регуляторному процесі у сфері морегосподарювання існуючі вимоги щодо оприлюднення інформації виконуються формально, що виступає приводом створення корупційних взаємодій під час прийняття регуляторних актів. Метою статті є визначення інструментів механізму інформаційних відносин суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання та надання пропозицій щодо створення в Україні державної інформаційної бази приморських регіонів. Досліджено складові такого механізму. Доведено необхідність створення та розвитку державної інформаційної системи, що формує електронну інформаційну взаємодію суб’єктів регуляторної діяльності у сфері морегосподарювання. Визначено інтегровані компоненти формування державної інформаційної системи «Єдине середовище електронного регулювання приморських регіонів» та принципи її створення, що дозволить інформувати споживачів та інвесторів про регуляторну діяльність в Україні у сфері морегосподарювання.

Стаття написана українською мовою


Нікітан Н. О.
Модернізація механізму казначейського контролю за видатками в органах Державної казначейської служби України за допомогою інформаційних технологій (c. 79 - 84)

Розвиток і впровадження інформаційних технологій у межах проекту СУДФ (Системи управління державними фінансами) створить прозорі та ефективні механізми виконання бюджетів завдяки забезпеченню відкритості бюджетного процесу, підвищенню підзвітності державного сектора та поліпшенню управління грошовими ресурсами. У статті виокремлено шляхи досягнення таких результатів та виділено організаційну вигоду для підвищення загальної ефективності управління бюджетним процесом від впровадження інформаційних технологій в Державній казначейській службі. Окрім того, дано оцінку результатів впровадження проекту СУДФ у частині відповідальності Державної казначейської служби України, модернізації механізму казначейського контролю за видатками. Визначено та враховано коло питань, які впливатимуть на обсяг ресурсів: фінансових, матеріально-технічних, трудових та інших.

Стаття написана українською мовою


Школьний О. О.
Розвиток «інтелектуальних» технологій як чинник конкурентоспроможності міста (c. 85 - 89)

За результатами дослідження встановлено, що одним з напрямів вирішення міських проблем є використання «інтелектуальних» технологій. Залучення проектів, спрямованих на розвиток smart-міста, сприяє досягненню ефективного управління економічними ресурсами, інноваційному розвитку та поліпшенню добробуту населення. Динамічність «інтелектуальних» міст, оцінена на основі показників розвитку економіки, людського капіталу, технологічного забезпечення, охорони довкілля, міжнародного визнання, соціальної згуртованості, транспортного забезпечення, регуляторних механізмів, міського планування та публічного адміністрування, є передумовою формування глобальних конкурентних переваг. Функціональні сфери проекту smart-місто проаналізовано з огляду на розвиток енергетики, транспорту, водопостачання, житлового фонду, а також системи врядування. На прикладі Гамбурзької метрополії проілюстровано можливості зміцнення конкурентних переваг за рахунок «інтелектуальних» логістичних рішень. Виявлено необхідність використання передового світового досвіду розвитку smart-міст з метою підвищення рівня глобальної конкурентоспроможності вітчизняної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2017

Архірейська Н. В.
Блокчейн – інноваційна технологія постіндустріальної економіки (c. 125 - 129)

Метою статті є дослідження інноваційної технології постіндустріальної економіки - блокчейн. Виявлено, що блокчейн - це багатофункціональна і багаторівнева інформаційна технологія, призначена для надійного обліку різних активів. Доведено, що на сьогодні найважливішим є блокчейн біткойна. Розглянуто можливості, перспективи та ризики, пов’язані з інвестиціями в криптовалюту. Встановлено, що основними перевагами інвестицій в біткойни є: стабільно зростаючий курс, довіра до валюти, ліквідність, анонімність, децентралізація. Однак є і суттєві мінуси, такі як: проблема масштабування, державна невизначеність статусу криптовалюти, надмірний час обробки платежів (приблизно 10 хв.). Доведено, що основними перевагами блокчейн 1.0 і 2.0 є економічна ефективність і зниження витрат завдяки використанню децентралізованих мережевих моделей, які не потребують довіри до єдиного транзакційного центру, а блокчейну 3.0 – свобода, що дозволить на основі блокчейн-технології реалізувати рішення, не пов’язані з грошовим обігом і ринковими транзакціями.

Стаття написана українською мовою


Брояка А. А.
Інформаційне забезпечення сільськогосподарської дорадчої діяльності в Україні як ключова складова її розвитку (c. 130 - 136)

Стаття присвячена використанню інформаційних технологій у сільськогосподарській дорадчій діяльності в Україні та організації її інформаційного забезпечення. Основна мета дослідження полягає у виявленні ролі інформаційних технологій у сільськогосподарській дорадчій діяльності та аналізі існуючих підходів інформаційної підтримки з метою визначення сфер їх застосування в подальшому розвитку. Для досягнення поставлених завдань використовуються діалектичні методи пізнання, системний підхід до вивчення економічних процесів, спостереження, узагальнення та інші методи наукового дослідження. Підсумовується, що впровадження інноваційних способів телекомунікації, WEB-технологій, сучасного програмного забезпечення, баз даних, систем підтримки прийняття рішень відкриває нові можливості для постачання інформації та надання консультацій в Україні, що приведе до підвищення добробуту сільськогосподарських виробників та сільського населення. Крім того, дистанційна освіта та E-дорадництво визнані перспективними напрямками подальшого розвитку національної мережі сільськогосподарських дорадчих служб.

Стаття написана англійською мовою


Коломієць Г. М., Глушач Ю. С.
Цифрова економіка: контроверсійність змісту і впливу на господарський розвиток (c. 137 - 143)

Перетворення технологічного устрою сучасного господарства зумовили появу цифрової економіки, яка відкриває суттєві можливості та, разом з тим, породжує загрози. Мета статті – показати методологічні підходи до трактування цифрової економіки, суперечність можливих результатів її розвитку і функціонування та практичне значення досліджень цього феномена. Цифрова економіка трансформує господарські взаємодії; знищує довгі ланцюги посередників; прискорює укладання різних угод; усуває просторові обмеження при доступі до ринків; дає конкурентні переваги компаніям незалежно від їх розмірів; дозволяє створити ефект масштабу і реалізувати його позитивну віддачу, знижуючи витрати. Разом з тим, у розвинених країнах і галузях, що легко піддаються автоматизації, різко скорочується потреба в працівниках з низькою і середньою кваліфікацією. Формується економіка, заснована більшою мірою на неповній зайнятості, на короткострокових стосунках із фрилансерами, які не охоплюються системою соціального забезпечення. Ці процеси створюють загрози стабільності доходів і розвитку національної економіки. Для порівняльного аналізу процесів розвитку цифрової економіки використовуються індекси, які можуть стати основою форсайта національної економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2017

Поляков М. В., Лецер Ю. О.
Комплексна економіко-організаційна модель підприємств з розробки інформаційних технологій (c. 251 - 255)

Мета статті полягає в побудові комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій для вибору оптимальної технології, виробничого процесу, продукції через коригування або заміну бізнес-моделі на засадах збалансованої системи показників, шаблону бізнес-моделі та когнітивної моделі управління розвитком ІТ-підприємства. Виявлено можливість прив’язати бізнесмодель до стратегічної мети, що робить можливим кількісну оцінку бізнесмоделі. Представлено узагальнену когнітивну карту підприємства з розробки інформаційних технологій, що включає три рівні: стратегічний рівень, рівень бізнес-моделі та рівень управління розвитком. Розподіл показників на три рівні дозволяє розглядати зміну способів досягнення стратегічних показників через зміну бізнес-моделі. При цьому показники, якими може управляти підприємство, залишаються незмінними. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є пошук показників для кількісного виразу усіх рівнів комплексної економіко-організаційної моделі підприємств з розробки інформаційних технологій та обґрунтування зв’язку між ними.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2017

Пурський О. І., Мазоха Д. П.
Метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів на основі архітектури MVC (c. 319 - 324)

Розроблено метод побудови мережі вітрин інтернет-магазинів, що забезпечує підтримку великої кількості замовлень і відвідувань покупців з урахуванням відповідності сучасним стандартам продуктивності та надійності інтернет-рішень у сфері електронної торгівлі. Метод передбачає створення типової вітрини та реалізацію для інформаційної системи управління мережею вітрин власної бази даних на основі даних центральної управляючої інформаційної системи та двосторонньої реплікації даних. Запропоновано механізм «клонування» інтернет-вітрин, що входять в мережу, та їх прискореної інтеграції з бізнес-процесами підприємства та системою управління на базі типової вітрини. Розробку типових вітрин інтернет-магазинів здійснено на основі концепції MVC (Model – View – Controller), технології ASP.NET MVC Framework і візуальних шаблонів Web-сторінок, що дозволяє забезпечити незалежність алгоритмів поведінки об’єктів від самих об’єктів та їх візуального представлення. Це значно підвищує ефективність розробки інтернет-проектів електронної торгівлі, прискорює процес реалізації та забезпечує високу гнучкість і функціональність вітрин інтернет-магазинів.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2017

Кочубей Д. В., Григоренко Т. М.
Використання CRM-систем у діяльності франчайзингових роздрібних торговельних мереж (c. 424 - 429)

У статті розглянуто основні аспекти використання CRM-систем в управлінні взаємовідносинами у франчайзингових роздрібних торговельних мережах (ФРТМ). Розкрито сутність понять «CRM-стратегія» та «CRM-система», визначено їх відмінності. Визначено основні напрями реалізації CRM-стратегії управління взаємодією франчайзера та франчайзі, а також складові інформаційного забезпечення CRM-систем. Запропоновано методику впровадження CRM-стратегії у діяльність ФРТМ; розроблено модель управління ФРТМ на засадах CRM-системи; визначено основні переваги та недоліки використання CRM-систем у діяльності ФРТМ. Наукова та практична корисність запропонованої моделі управління дозволяє франчайзеру ретельно аналізувати усі бізнес-процеси, приймати управлінські рішення з метою кращого співробітництва та підтримки франчайзі, збільшувати обсяги продажів, підвищувати прибутковість, підтримувати лояльність франчайзі та створювати конкурентні переваги для всієї франчайзингової мережі.

Стаття написана українською мовою


Соколовська З. М.
Моделі ринкової економіки на сучасних технологічних платформах (c. 430 - 440)

Метою статті є аналіз стану програмного забезпечення імітаційного моделювання економічних систем і розкриття можливостей застосування інтегрованих програмно-технологічних платформ у побудові моделей ринку. Визначено проблеми у сфері прикладного впровадження методу імітаційного моделювання; проаналізовано стан програмно-технологічного забезпечення імітаційного моделювання економічних систем. Запропоновано використання інтегрованої системи багатопідхідного імітаційного моделювання AnyLogic як однієї з найпотужніших сучасних програмних платформ. Розглянуто варіант моделі конкурентного багатопродуктового ринку, адаптованої до специфіки підприємств фармацевтичної галузі. Робота моделі ілюструється результатами ситуаційних імітаційних експериментів на прикладі фармацевтичної компанії «Фармак». Продемонстровано можливості параметричної настройки імітаційних експериментів та спектр їх використання у практичній діяльності фармацевтичних підприємств.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2017

Климюк А. О., Шталь Т. В.
Аналіз особливостей інформаційних логістичних систем управління міжнародною діяльністю підприємства (c. 397 - 402)

Метою статті є аналіз особливостей розробки інтеграційної системи логістики та впровадження сучасних інформаційних технологій у логістичну діяльність. Узагальнено особливості інтеграції системи логістики та концепції SCM в управління логістикою. Визначено головні особливості вибору даних та їх класифікацію для такої системи. Обґрунтовано необхідність впровадження інтегрованої інформаційної системи та оптимізації логістичних процесів. Наведено приклади інформаційних програмних продуктів для моделювання й управління логістичними процесами, які допоможуть підвищити ефективність підприємства.

Стаття написана українською мовою


Моргачов І. В.
Використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів (c. 403 - 407)

Метою статті є обґрунтування перспективності використання інформаційних систем і технологій як напряму державної підтримки умовно-депресивних регіонів. Уточнено твердження, що зростання кількості фрілансерів у регіоні (навіть тих, хто ухиляється від сплати податків) зумовлює зростання як доходів регіональних підприємств, так і податкових надходжень до бюджетів. Такі фрілансери стають замовниками робіт, послуг і товарів, а отже, і роботодавцями для інших осіб, які працюють офіційно. Державна підтримка концентрації таких фахівців у регіоні зумовлює зменшення «витоку мізків» за кордон. Обґрунтовано перспективні напрями державної підтримки умовно-депресивних регіонів за рахунок інформаційних систем, основними елементами яких є ІТ-спеціалісти; а також економічна доцільність першочергової державної підтримки регіонів з наявністю високого рівня безробіття працездатного населення. Запропоновано шляхи вирішення протиріч між державою та фрілансером у частині сплати податків та нарахування страхового стажу для майбутньої пенсії. Визначено кінцеву мету державної підтримки умовно-депресивних регіонів завдяки використанню інформаційних систем, яка полягає у досягненні стадії дії мультиплікаційного ефекту зростання доходів суб’єктів господарювання та податкових надходжень в бюджети завдяки реалізації інноваційних проектів внаслідок концентрації ІТ-спеціалістів у регіоні.

Стаття написана українською мовою


Ляхович Г. І.
Захист облікової інформації в умовах аутсорсингу із використанням інформаційно-комп’ютерних технологій (c. 408 - 412)

Метою статті є розкриття заходів захисту облікової інформації в умовах аутсорсингу, що здійснюється з використанням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій. На основі опрацювання наукових праць узагальнено підходи до розробки системи захисту облікової інформації, згруповано заходи із захисту за користувачами даних з визначенням суб’єктів забезпечення в умовах аутсорсингу. Особливу увагу приділено характеристиці та змістовному наповненню внутрішніх організаційних заходів із захисту облікової інформації (нормативним, кадровим, структурним). Визначено комплекс заходів щодо захисту інформації бухгалтерського обліку для великих і малих підприємств. Перспективами подальших досліджень є питання управління інформаційними ризиками при бухгалтерському аутсорсингу.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2018

Корепанов О. С., Лазебник Ю. О., Черненко Д. І., Чала Т. Г., Корепанов Г. С.
Інформаційне забезпечення розвитку концепції «розумного» здоров’я (Smart Health) (c. 266 - 272)

У статті викладено результати статистичного вивчення інформаційного забезпечення розвитку концепції «розумного» здоров’я (Smart Health). Прослідковано еволюцію поняття «s-Health». Розглянуто концепцію «smart» здоров’я («s-Health»), яка постає як природна еволюція концепції «електронного» здоров’я «e-Health» та «мобільного» здоров’я «m-Health». Визначено, що з точки зору «розумного» міста s-Health можна розглядати у два способи: пасивно та активно. Представлено орієнтовний перелік, що ілюструє потенціал s-Health, до якого входять такі елементи: 1. Збір даних, презентація та аналіз. 2. Профілактика та управління критичними ситуаціями. 3. Ефективність та екологічна оцінка. 4. Залучення пацієнтів та сім’ї до управління їх здоров’ям. 5. Поліпшення політичних рішень. 6. Епідемічний контроль. 7. Економія витрат. Визначено, що використання концепції «s-Health» в контексті «smart cities» важливо на всіх рівнях: для суспільства в цілому – покращення якості медичних послуг сприяє формуванню більш здорового суспільства, зменшенню захворюваності та смертності. Для уряду прийняття моделі «s-Health» може сприяти значному зменшенню витрат на охорону здоров’я. Для дослідження, тобто для наукової сфери діяльності, – використання моделі «s-Health» передбачає отримання великої кількості даних, які можна використовувати для розробки та прийняття управлінських рішень на різних рівнях.

Стаття написана українською мовою


Вільхівська О. В.
Удосконалення положень інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу (c. 273 - 278)

У статті вдосконалено концептуальні положення інноваційного розвитку підприємств на основі впровадження технологій електронного бізнесу, які розроблено авторами з урахуванням особливостей сучасних умов розвитку економіки, що формується під впливом нової інформаційної парадигми, суттю якої є розробка та впровадження інноваційних мережних технологій (технологій електронного бізнесу) в усі сфери і галузі економіки. Проведено аналіз розробок авторів щодо тенденцій розвитку електронного бізнесу, електронної комерції, маркетингу, впливу Інтернет-технологій на практику ведення бізнесу, що дозволило досягти поставленої мети, а саме: удосконалити концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств на основі технологій електронного бізнесу. Особливістю розроблених положень є наголос на впровадженні або повній заміні бізнес-процесів на підприємстві відповідними технологіями електронного бізнесу та встановлення залежності між інноваційним розвитком та їх використанням.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2018

Васильців Т. Г., Волошин В. І., Васильців В. Г.
Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій (c. 329 - 335)

Метою статті є оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій. Для цього було розроблено та використано відповідну методичну послідовність. Підібрано показники за ключовими групами (компонентами) економічної безпеки. Отримано усереднені вагові коефіцієнти зазначених індикаторів, а також вагові коефіцієнти та нормовані значення складових економічної безпеки для регіонів України. З метою оцінювання міри впливу кількісних факторів на стан економічної безпеки сектора ІТ України проведено регресійний аналіз.

Стаття написана українською мовою


Казакова Н. А., Перепелиця А. С.
Методичні підходи до дослідження інформатизації глобального економічного розвитку (c. 336 - 340)

Метою статті є дослідження виявлення інформатизації глобального економічного розвитку. Розглянуто комплекс питань, пов‘язаних із дослідженням розвитку інформатизації країн світу в умовах глобалізації. У статті проаналізовано розвиток інформатизації у глобальному економічному просторі, який сприяє відкриттю нових ринків для міжнародних торговельних підприємств, міжнародних транснаціональних корпорацій та інших організацій, які не лише здійснюють експорт, а і створюють виробничі потужності для місцевих виробників. Запропоновано методичний підхід, який містить три етапи та формування вхідної інформації стану інформатизації глобального економічного розвитку країн світу.

Стаття написана українською мовою


Кудінова А. В., Могилянська О. М.
ІТ-сектор і його вплив на соціально-економічний розвиток (c. 341 - 347)

Метою дослідження є висвітлення основних сучасних тенденцій конвергенції інформаційних технологій та соціально-економічних процесів, які відбуваються у різних площинах – починаючи від наднаціонального рівня і закінчуючи рівнем підприємства як найнижчої, але самостійної господарюючої одиниці. Теоретично-методологічною основою дослідження стали праці вітчизняних і закордонних дослідників, які вивчали особливості упровадження інформаційних технологій у виробничі процеси та їхній вплив на соціально-економічний розвиток загалом. Сукупність методів проведеного дослідження склали діалектичний метод пізнання та інші, які основані на ньому, – зокрема, метод системного аналізу, описовий, порівняльний, статистичний (вони належать до загальнонаукових), а також метод сценарного планування (який належить до приватно-наукових і оснований на інструменті сценарного аналізу).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2018

Корепанов О. С.
Адаптація методичного забезпечення до специфіки оцінювання територіального розвитку інформаційного суспільства в Україні (c. 364 - 370)

Мета статті полягає в адаптації міжнародної методики розрахунку територіальних індексів розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), що розроблена Міжнародним союзом електрозв’язку, до специфіки формування регіонального інформаційного середовища в Україні. Розглянуто концептуальні основи побудови Індексу розвитку ІКТ. Розкрито сутність трьох субіндексів, які є базою для визначення Індексу розвитку ІКТ: субіндекс доступу до ІКТ, субіндекс використання і субіндекс практичних навичок, кожен з яких відображає різні аспекти процесу розвитку ІКТ. Викладено методологію побудови Індексу розвитку ІКТ для регіонів України. Докладно розглянуто сутність та методику розрахунку показників кожного із субіндексів. На основі сформованої системи показників здійснено інформаційне забезпечення із використанням офіційних статистичних даних за регіонами України. З огляду на проведений аналіз було доведено доцільність використання практики індексного аналізу регіональної специфіки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в Україні для ранжування регіонів країни залежно від регіонального індексу розвитку ІКТ.

Стаття написана українською мовою


Василів В. Б.
Практичні підходи до формування служби технічної підтримки користувачів інформаційної системи університету (c. 371 - 377)

Метою статті є аналіз особливостей процесу технічної підтримки користувачів інформаційних систем університету, розробка моделей його вдосконалення на базі застосування концепції ITSM та оцінки ефективності практичної реалізації. Для університетів обґрунтовано доцільність встановлення відносин типу «клієнт – постачальник послуг» між користувачами інформаційної системи університету та ІТ-підрозділом. Такі відносини запропоновано будувати за міжнародними стандартами ITSM та ITIL. Розглянуто еволюцію підходів до управління ІТ-послугами. Рекомендовано до впровадження в університетах службу Service Desk. Запропоновано в університетах запроваджувати комплексні системи підтримки користувачів. Для оцінки продуктивності процесу технічної підтримки розроблено контрольні параметри та показники ефективності. Наведено аналіз переваг і відмінностей у роботі служби технічної підтримки, побудованої за стандартами ITSM, у порівнянні з традиційними підходами.

Стаття написана українською мовою


Скриньковський Р. М.
Діагностика рівня зрілості ІТ-процесів на підприємстві (c. 377 - 383)

Метою статті є обґрунтування теоретичних положень та розроблення практичних рекомендацій з удосконалення діагностики рівня зрілості ІТ-процесів на підприємстві. Встановлено, що сьогодні на будь-якому підприємстві, яке використовує інформаційні системи та технології (у сферах управління та адміністрування й ІТ-права), бізнес-цілі не можуть бути досягнуті без досягнення цілей ІТ, а ІТ-цілі, відповідно, не можуть бути досягнуті без оптимального рівня зрілості ІТ-процесів. Визначено, що діагностика рівня зрілості IT-процесів на підприємстві – це процес ідентифікації, аналізу й оцінювання рівня результативності ІТ-процесів у сфері управління ІТ (з урахуванням оцінки ризиків, притаманних ІТ) з метою прийняття обґрунтованих управлінських рішень, що спрямовані на досягнення бажаного результату діяльності підприємства в системах «ефект – результат», «ціль – засіб – результат» та «дані – інформація – знання».

Стаття написана англійською мовою


Вітлінський В. В., Скіцько В. І.
Ризик-менеджмент ланцюгів постачання в умовах цифрової економіки (c. 384 - 392)

Проаналізувавши низку сучасних публікацій щодо досліджуваної проблеми, автори статті сформулювали основні поняття ризик-менеджменту та описали основні кроки ризик-менеджменту ланцюгів постачання фізичної, фізично-цифрової та цифрової продукції в умовах цифрової економіки. Ризик ланцюга постачання фізичної продукції в умовах цифрової економіки – це економічна категорія, яка відображає особливості сприйняття менеджментом підприємств – учасників ланцюга постачання об’єктивно існуючих небезпек і загроз, ненадійності різних засобів та технологій, рівня знань, невизначеності та конфліктності, відсутності вичерпної інформації на момент прийняття рішень у процесах перебігу матеріального та супроводжуючих його інформаційних потоків в усьому ланцюзі постачання. Для ланцюгів постачання цифрової та фізично-цифрової продукції зазначене означення ризику буде аналогічним з уточненням, що матеріальний потік буде мати відповідно цифрове та фізично-цифрове представлення. У статті окреслені також джерела ризику, визначено суб’єкт та об’єкт ризику; суб’єкт і об’єкт ризик-менеджменту ланцюгів постачання фізичної, фізично-цифрової, цифрової продукції. Отримані результати досліджень можуть бути використані під час розробки та впровадження системи ризик-менеджменту ланцюга постачання або адаптації існуючої з метою підвищення ефективності здійснення управління ризиками та врахування сучасного тренду розвитку економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2018

Корепанов О. С.
Ідентифікація ключових показників ефективності «розумних» сталих міст (c. 389 - 395)

Мета статті полягає в розробленні теоретико-методологічних засад побудови системи ключових статистичних показників ефективності «розумних» сталих міст в Україні. Обґрунтовано необхідність застосування в Україні набору ключових показників, розроблених Європейською економічною комісією (ЄЕК) ООН, і зазначено переваги використання даного набору. Наведено структуру показників «розумних» сталих міст ЄЕК ООН за основними розділами. Автором представлено деталізацію сфер «Економіка», «Навколишнє середовище» і «Суспільство та культура» за темами, підтемами та ключовими показниками ефективності «розумних» сталих міст. Для кожного показника складено опис відповідно до визначених основних параметрів. Також здійснено обґрунтування, інтерпретацію та розкрито актуальність застосування кожного показника на прикладі показника «Доступ учнів до ІКТ». Зазначено джерела даних або відповідні бази даних для формування інформаційної бази для здійснення відповідних розрахунків.

Стаття написана українською мовою


Давидов Д. С., Рябовол Д. А.
Перспективи застосування технології блокчейн у діючому бізнесі та стартап-проектах (c. 396 - 402)

Метою статті є дослідження перспектив і можливостей застосування технології блокчейн у підприємництві, а також міжнародних платежах і банківських операціях. На основі актуальних і сучасних даних, а також думок авторитетних англомовних видань про бізнес, всебічно розглянуто проблеми, що стосуються актуальності технології розподіленого регістру, а також дана оцінка результатам діяльності багатьох стартапів – молодих компаній, що працюють над блокчейн-рішеннями в різних сферах. Виділено основні напрямки роботи стартапів у сфері застосування технології блокчейн: смарт-контракти; хмарне зберігання даних; виробничі процеси; сфера оплати праці найманих працівників; електронне голосування із захистом від злому; «економіка спільної участі» (sharing economy). Перспективами подальших досліджень у даному напрямку є конкретне обґрунтування застосовності технології розподіленого регістру та концепції децентралізації в секторах, що розвиваються («економіка спільної участі», «Інтернет речей»), а також більш глибокий аналіз впливу нових рішень стосовно традиційної банківської системи та інших галузей економіки, у тому числі і в Україні.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2018

Пушкар О. І., Пандорін О. К.
Вплив сучасних тенденцій розвитку Інтернет-технологій на системи підтримки розробки засобів електронного навчання (c. 339 - 343)

У статті розглянуто тенденції, що впливають на технологічний прогрес у цілому та Інтернет зокрема. Наведено огляд сучасних і перспективних Інтернет-технологій з точки зору їх використання в інструментальних засобах розробки систем електронного навчання. Досліджено специфічні риси інструментальних засобів і надано можливі критерії їх класифікації відносно систем E-learning, на основі яких можна приймати рішення про обрання архітектури навчальних порталів, засобів розробки їх компонент і забезпечення повного життєвого циклу систем електронного навчання, надано рекомендації щодо їх обрання. Особливу увагу приділено складовим загальної вартості володіння системою дистанційного навчання на таких етапах життєвого циклу, як розгортання системи, побудова навчальних курсів і експлуатація.

Стаття написана українською мовою


Шевчук І. Б.
Детермінації трансформаційних змін економіки регіону та розвитку ІТ-сфери (c. 344 - 348)

Метою статті є дослідження трансформаційних змін економіки регіону, обумовлених процесами інформатизації суспільства та розвитком ІТ-сфери. Окреслено основні ознаки трансформаційних змін. Виділено та проаналізовано шість трансформацій економіки, пов’язаних із розвитком інформаційного суспільства та впровадженням інформаційних технологій в усі сфери людської діяльності. Перша трансформація пов’язана із переходом економіки на нові засади господарювання, де інформація є джерелом економічного зростання. Друга – цифрова трансформація економіки. Третя – цифрова трансформація бізнес-процесів. Четверта – масштабування бізнесу. П’ята – трансформація цінності продукту та послуг для клієнта. Шоста – соціально-економічна трансформація ринку праці. Запропоновано підхід до оцінювання таких трансформацій шляхом зіставлення з подібними процесами, що відбуваються у світі, у конкретній державі чи регіоні.

Стаття написана українською мовою


Мацелюх Н. П., Ополінська В. В.
Актуальні питання ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі (c. 349 - 355)

Мета статті полягає у визначенні проблемних питань з ціноутворення в розвитку електронної комерції та торгівлі для вдосконалення методологічного інструментарію та здійснення інноваційної маркетингової політики торговельних підприємств, які здійснюють операції продажу в онлайн-режимі. Встановлено, що розробка стратегічних орієнтирів цінової політики має забезпечити умови для досягнення поставлених цілей торговельного підприємства, спиратися в основному на ринкові методи визначення базового рівня цін, умови і розміри їх диференціації та відповідне коригування при зміні попиту та пропозиції. Розмежовано поняття «електронна комерція» та «електронна торгівля». Визначено, що для правильного ціноутворення потрібна постійна актуальна інформація, яка забезпечить ефективне використання потенціалу торговельних підприємств та збереже стабільні відносини з існуючими покупцями.

Стаття написана українською мовою


Корепанов О. С.
Використання «великих даних» для статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст (c. 356 - 361)

Мета статті полягає у проведенні аналізу основних проблем використання «великих даних» для статистичного забезпечення управління розвитком «розумних» сталих міст, а також в обґрунтуванні шляхів їх подолання. Проаналізовано основні визначення суті концепції «великих даних», з якими погоджується більшість науковців. Обґрунтовано необхідність розроблення додаткових методів і процесів аналізу на базі оновлених технологій і методів для того, щоб ефективно аналізувати «великі дані» та діяти на підставі отриманих результатів. Здійснено групування джерел «великих даних», які доцільно використовувати в інформаційному забезпеченні моделі «розумних» сталих міст, наведено їх характеристику та приклади. Також здійснено порівняльний аналіз традиційних і «великих даних» за їх основними ознаками, зазначено їх відмінності. Визначено переваги «великих даних», які обумовлюють можливість їх використання для інформаційного забезпечення розвитку «розумних» сталих міст, а також шляхи подолання проблем їх використання.

Стаття написана українською мовою


Валіулліна З. В.
Пріоритетні форми та напрями діяльності корпорацій в інформаційному суспільстві (c. 362 - 368)

Метою статті є визначення форм і напрямів діяльності корпорацій в інформаційному середовищі. Узагальнено та впорядковано напрями використання інформаційних технологій у різних сферах людської діяльності. Визначено, що виділені сфери корпоративної діяльності не є розпорошеними за різними ланками національного та світового господарства, а тому можуть бути поєднані сьогодні в межах однієї великої міжнародної корпорації. Доведено використання інформаційних технологій як головного елемента вдосконалення системи управління підприємством. На основі аналізу капіталізації корпорацій світу визначено, що швидкозростаючими компаніями є корпорації, діяльність яких пов’язана з інформаційною складовою, зокрема: інформаційні послуги, цифрові засоби масової інформації, електронна комерція, апаратне забезпечення. Проведено порівняльну характеристику змін ринкової капіталізації по галузях, яка засвідчила, що за 2009–2016 рр. перше місце посідає галузь технології. Запропоновано сучасний механізм управління підприємствами в загальному вигляді, який адаптовано до викликів та переваг інформаційного середовища.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №7-2018

Лазебник Ю. О.
Міжнародні статистичні класифікації в національній системі електронної охорони здоров’я (c. 257 - 263)

Метою статті є формування та аналіз системи міжнародних статистичних класифікацій, доцільних для використання в національній системі електронної охорони здоров’я. Обґрунтовано необхідність популяризації та поширення використання міжнародних стандартів та статистичних класифікацій, що зумовлено необхідністю стандартизації наявної інформації для підтримки та підвищення ефективності функціонування національної системи електронної охорони здоров’я. Розглянуто сімейство класифікаторів Всесвітньої організації охорони здоров’я, що містить класифікатори трьох типів: еталонні (довідкові), похідні та споріднені класифікації. Проаналізовано найбільш поширені в міжнародній системі електронної охорони здоров’я еталонні класифікації, а саме: Міжнародна класифікація хвороб (МКХ), Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я (МКФ) і Міжнародна класифікація медичних втручань (МКМВ).

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №8-2018

Лазебник Ю. О.
Статистичне визначення сектора «контент та інформаційні медіа» (c. 13 - 19)

Розглянуто важливі питання статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа», що є особливо актуальним на сучасному етапі розвитку статистичної науки в Україні в умовах європейської інтеграції та впровадження світових стандартів і класифікацій. Метою дослідження є вивчення принципів взаємодії класифікацій і угруповань у процесі статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа» в Україні. Обґрунтовано основні положення, що мають стати основою статистичного визначення сектора «контент та інформаційні медіа». Розглянуто основні історичні етапи статистичного визначення продукції сектора «контент та інформаційні медіа» на міжнародному рівні. Розкрито сутність поняття «продукція сектора «контент та інформаційні медіа» та визначено особливості такої продукції. За допомогою вичерпного переліку продукції сектора «контент та інформаційні медіа» здійснено першу класифікацію продуктів інформаційної економіки. З урахуванням принципів взаємодії міжнародних статистичних класифікацій сформовано перелік продукції та відповідних їй видів економічної діяльності сектора «контент та інформаційні медіа» відповідно до CPC Ver.2, СКП 2011 (СРА 2008), ISIC Rev.4 та КВЕД 2010.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №9-2018

Моргачов І. В.
Впровадження електронного документобігу в організації: проблеми та шляхи їх вирішення (c. 189 - 193)

У роботі розглянуто ряд проблем впровадження електронного документообігу в організації та шляхи їх вирішення. Уточнено тісний взаємозв’язок організації електронного документообігу з основними завданнями інформаційного менеджменту. Розглянуто такі завдання та запропоновано засоби їх вирішення завдяки використанню широко поширених засобів програмного та апаратного забезпечення інформаційних систем. Доведено необхідність електронізації документообігу лише за окремими операціями, де це є оптимальним. Уточнено тенденції інтенсифікації впровадження електронного документообігу на державному та регіональному рівнях.

Стаття написана українською мовою


Лазебник Ю. О.
Інформаційно-аналітичне забезпечення попередження травматизму (c. 194 - 200)

Метою статті є розроблення методологічних засад статистичного дослідження травматизму як бази побудови інформаційно-аналітичного та методичного забезпечення його попередження. Обґрунтовано необхідність застосування достовірних даних про стан здоров’я, використання медичних послуг і детермінанти здоров’я. Як приклад інструменту для збору такої інформації, що застосовується в міжнародній практиці, розглянуто Європейське медичне опитування (European Health Interview Survey – EHIS). Визначені основні європейські індикатори стану здоров’я, що стосуються травматизму (European Core Health Indicators – ECHI). Проаналізовано статистичні дані за основними індикаторами стану здоров’я ECHI, що стосуються травматизму, за країнами світу протягом 2013–2015 рр. Особливу увагу приділено визначенню особливостей формування однієї з основних міжнародних уніфікованих баз даних з охорони здоров’я – Європейської бази даних травматизму (Injury database – IDB). Розглянуто розподіл результатів травм у ЄС за ступенем тяжкості та структуру зареєстрованих травм у 2012–2015 рр.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2018

Резнікова Т. О., Боєва А. Л.
Формування системи конкурентних переваг у діяльності підприємства у галузі міжнародних інформаційно-комунікаційних технологій (c. 347 - 353)

Метою статті є розгляд підвищення міжнародної конкурентоспроможності підприємств на основі аналізу ринку IT-галузі України, виявлення конкурентних переваг галузі, використання їх у діяльності підприємства. Досліджено динаміку основних показників IT-ринку за останні три роки та виявлено прогнозні напрями функціонування галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що свідчить про покращення позицій України в рейтингу конкурентоспроможності в цифровому середовищі. Надано переваги та недоліки ключових категорій. Особливу значущість має позитивна динаміка індикаторів знання та технологій. До слабких сторін віднесено: захист прав на інтелектуальну власність, банки та фінансові послуги, високі інвестиційні ризики, кібербезпека та піратство ПЗ. Результати проведеного аналізу рівня інноваційної активності ТОВ «Програмно-технічні системи» методом експертних оцінок показали його організаційні, кадрові та фінансові конкурентні переваги. Виділено характерні особливості ІТ-галузі, виявлено конкурентні переваги підприємств на міжнародних ринках і простежено їх взаємозв’язок з рівнем конкурентоспроможності в IT-галузі.

Стаття написана українською мовою


Янголь Г. В.
Обґрунтування доцільності цифровізації бізнес-моделей підприємств металургійної галузі як основи забезпечення результативності їх діяльності (c. 354 - 362)

Метою статті є дослідження впливу цифровізації бізнес-моделей металургійних підприємств на результативність та ефективність їх дільності в епоху «Промисловості 4.0». Розглянуто «Промисловість 4.0» як концепцію цифрового успіху підприємств металургійної галузі, наведено оптимальну інтегровану модель сучасного цифрового підприємства. Визначено та охарактеризовано основні проблеми та перешкоди до цифровізації вітчизняних і світових підприємств металургійної галузі; виявлено їх цифровий потенціал, кількісні та якісні можливості; досліджено ланцюжок доданої вартості цифрового металургійного підприємства. Охарактеризовано цілісний підхід до масштабної цифрової трансформації бізнес-моделі металургійного підприємства. Наведено рекомендації українським виробникам щодо наслідування найбільш успішного досвіду цифровізації світових лідерів металургійної галузі на основі концепції цифрового успіху Іndustry 4.0.

Стаття написана українською мовою


Синютка Н. Г.
Цифрова ідентифікація платників податків як передумова для діджиталізації фіскального простору (c. 363 - 368)

Метою роботи є вдосконалення знань про трансформації фіскального простору під впливом цифрових технологій. Охарактеризовано запровадження цифрової ідентифікації платників податків в Україні та світі на основі теоретичних узагальнень, а також порівняння результатів досліджень та публікацій з указаної проблематики. Глобальний процес формування цифрової ідентичності населення земної кулі міжнародною спільнотою визначено як ціль для формування суспільства сталого розвитку. Запропоновано визначення дефініцій «діджиталізація» та «цифровізація». Узагальнено наявну статистику МВФ щодо цифрової ідентифікації громадян для різних груп країн: розвинутих і країн з перехідною економікою. Наведено успішні приклади використання ідентифікаційних номерів осіб для політичних, соціальних і фіскальних цілей. Сформульовано завдання та принципи роботи діджитал-ідентифікації платників податків і/або реципієнтів соціальних трансферт. Детерміновано ключові фактори та тенденції в запровадженні цифрових схем ідентифікації населення. Підкреслено, що системи цифрової ідентифікації емітують нові типи ризиків: правові та регуляторні, інституційні та адміністративні, технологічні, транскордонні та ризики країни.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2018

Полякова Я. О., Соломіна Д. С.
Сучасні тенденції розвитку ринку електронної комерції в Україні (c. 449 - 455)

Ринок електронної комерції динамічно розвивається на території Україні як у сфері споживання, так і за умов формування ділових комерційних відносин. Аналіз стану та визначення сучасних тенденцій розвитку ринку е-кoмерції та перспективи його розвитку дозволяють відзначити значні темпи зростання даної сфери діяльності в Україні порівняно зі світовими показниками. Структурна складова інструментів ринку електронної комерції України теж наблизилася до міжнародних стандартів. Особлива увага останнім часом приділялася гармонізації категорії мобільної реклами. У статті визначено прогноз розвитку ринку е-комерції та надано відповідне рівняння тренду. Виявлено вплив новацій на розвиток Інтернет-реклами та залучення споживачів; запропоновано вдосконалення існуючих бізнес-моделей організації електронної торгівлі за рахунок впровадження дошки оголошень та електронного аукціону в поєднанні із моделями маркетплейсу та електронного магазину залежно від сфери діяльності підприємства.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Краус Н. М., Краус К. М., Манжура О. В.
Професії майбутнього у віртуальній реальності інноваційно-цифрового простору (c. 132 - 138)

Метою статті є дослідження ключових новітніх професій, що будуть притаманні інноваційно-цифровій економіці. В статті визначено характерні особливості новітніх професій, розкрито їх зміст, а також узагальнено та здійснено порівняння основних професій майбутнього 2030 р. за версією EdCamp 2017 і рейтингом Sparks & Honey. Розкрито зміст економічних категорій «цифрова освіта» та «цифровізація освіти». Визначено цифрові компетенції майбутніх спеціальностей і вказано зміст цифрових технологій в освіті. Аргументовано, що трансформація традиційної економіки в інноваційно-цифрову можлива за умови сприяння навчанню індивідуума під час усього його життя, а застосування «цифрових» технологій в освіті – наразі одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку світового освітнього процесу. Зроблено висновок, що є потреба в тому, щоб індивідуум навчився робити цінність сам із себе, а навички, якими він володіє, ставали товарами/послугами. У такому випадку людина стає володарем унікальної професії, має особливий фах, який нікуди не подінеться, бо індивідуум сам створює попит на свої унікальні здібності та професію.

Стаття написана українською мовою


Плотнікова Л. І., Романенко М. В., Синенко С. І.
Сутність електронної торгівлі у світовій економіці (c. 139 - 144)

Метою статті є дослідження сутності електронної торгівлі як сукупності економічних відносин між суб’єктами різних національних господарств із приводу обміну, розподілу та перерозподілу благ за допомогою використання комп'ютерних технологій як інструменту інформаційного обміну у світовій економіці. Проаналізовано сутність електронної комерції та її особливості; фактори, що впливають на її розвиток; дані, які формуються на глобальних інформаційних технологіях і електронних мережах; утворення нових форм суспільних відносин між виробниками, посередниками та споживачами товарів і послуг на міжнародному ринку. Обґрунтовано актуальність дослідження сутності електронної торгівлі й електронних методів ведення бізнесу Визначено тотожність електронної комерції з торгівлею через Інтернет; виділено п'ять основних каналів (інструментів) її реалізації; рекомендовано змінити підприємствам усього світу способи організації та управління своїм бізнесом, відмовитися від старої ієрархічної структури. Електронну торгівлю класифіковано з точки зору складу її учасників (суб'єктів), запропоновано вихід на принципово новий рівень відносин між споживачем і постачальником, рекомендовано проводити тижні ЮНКТАД з електронної комерції.

Стаття написана українською мовою


Белявцева В. В.
Інноваційні переваги інформаційного управління підприємницькою діяльністю (c. 145 - 150)

Мета статті полягає у розвитку концептуальних, організаційних і методичних засад інформаційного управління у контексті технологічної орієнтації економіки та системи управління із забезпеченням балансу в інформаційному забезпеченні прийняття рішень. На основі визначення пріоритету технологічних інновацій запропоновано модель інформаційного управління, в якій реалізовано проект розвитку інформаційної компетентності й інтеграцію інформаційних потоків внутрішнього та зовнішнього середовища із адаптацією до запитів підсистем управління. За результатами проведеного дослідження надано нову концептуальну модель інформаційного середовища підприємства як системи комплексних зв’язків із інтеграцію технологічних, професійних та інформаційних компетенцій як основи для генерування знань, на підставі яких формуються управлінські рішення та проекти розвитку. Надано пропозицію щодо розробки варіантів політики управління, які характеризують різну сукупність методів, принципів і процедур для прийняття рішень та організації діяльності підприємства. Закладено основу перспективного дослідження проблематики організації інформаційного управління в умовах технологічної переорієнтації бізнесу відповідно до розвитку ери знань в економічних процесах.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №2-2019

Пілевич Д. С.
Застосування системного підходу до розгляду сутності електронної комерції (c. 109 - 114)

Основною метою статті є розгляд електронної комерції як єдиної, цілісної економічної системи з ідентифікацією її компонентів, мети й особливостей функціонування. Відповідно, у статті досліджується сутність таких наукових понять, як «електронна комерція», «система». В основу дослідження покладено використання системного підходу, який розглядається як окремий метод наукового дослідження, котрий використовують для вивчення сутності та особливостей функціонування окремого об’єкта через розгляд його як цілісного об’єкта з притаманними йому компонентами, взаємозв’язками між ними та єдиною метою діяльності. Використання окресленого підходу дозволило визначити сутність системи електронної комерції, яку запропоновано розглядати як сукупність економічних суб’єктів, що взаємодіють між собою у процесі продажу товарів та надання послуг за допомогою інформаційних мережевих технологій. Також у статті деталізовано компонентний склад такої системи, визначено особливості взаємозв’язків між ними, ідентифіковано мету її функціонування та суб’єктів зовнішнього середовища, з якими така система взаємодіє.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №3-2019

Дубовик Т. В., Герасимчук Т. А.
Поняття та система соціальної комерції (c. 84 - 90)

Стаття присвячена визначенню сутності соціальної комерції. Розглянуто еволюцію та визначено сутність поняття «соціальна комерція». Досліджено вплив споживчих тенденцій на інноваційний розвиток підприємств роздрібної торгівлі за рахунок розвитку соціальної комерції. Систематизовано стимули, які впливають на дії споживачів на різних етапах прийняття рішення щодо купівлі товарів у системі соціальної комерції. Проведено категоризацію основних схем соціальної комерції. Наведено практичні рекомендації впровадження системи соціальної комерції для сучасних підприємств роздрібної торгівлі. Розроблено рекомендації щодо стратегії соціальної комерції. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є виявлення нових поведінкових моделей споживачів у системі соціальної комерції, дослідження складних взаємозв’язків між змінними і, нарешті, створення нової теорії соціальної комерції.

Стаття написана українською мовою


Штець Т. Ф.
Дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки (c. 91 - 95)

Метою статті є дослідження концептуальних характеристик сектора цифрової економіки. Визначено характерні ознаки цифрової економіки, концепти поняття цифрової економіки та її емпіричне значення. На основі дослідження теоретико-концептуальних засад і трактування поняття «цифрова економіка» сформульовано власне визначення даного поняття. Визначено мету та охарактеризовано п’ять основних наукових підходів до розуміння сутності цифрової економіки. Систематизовано та узагальнено основні концептуальні характеристики сектора цифрової економіки, які складаються з таких елементів: ключові поняття, ознаки, цілі, основні системи та умови формування, індикатори розвитку, фактори які впливають на формування цифрової економіки, шляхи розбудови цифрової економіки та обґрунтування цих елементів у розрізі формування сектора цифрової економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №4-2019

Подскребко О. С.
Розробка структури системи підтримки прийняття рішень з управління виробничою логістикою промислового підприємства (c. 139 - 146)

У статті запропоновано структуру системи підтримки прийняття рішень (СППР) з управління виробничою логістикою промислового підприємства, яка надасть змогу підвищити ефективність функціонування виробничої системи (завдяки скороченню часу для прийняття рішень, заснованих на інформації про фактичні запаси, планові простої та втрати), а також визначити ціну помилки управлінських рішень з метою виключення можливості її повторення в майбутньому. Проілюстровано основні аспекти функціонування запропонованої СППР на прикладі процесу конвертерного виробництва сталі на одному з металургійних заводів, наведено докладний опис кожного з представлених у структурі системи блоку. Запропоновано механізм прийняття рішень, який базується на тісній взаємодії між модулем моделювання, базою знань, базами даних, на основі якої формуються рекомендації з переміщення того чи іншого агрегату, задіяного у процесі конвертерного виробництва сталі. Ґрунтуючись на досвіді розробки подібних систем, автором запропоновано групову обробку даних, яка передбачає використання персонального інтерфейсу для кожної категорії користувачів, що дасть можливість залучити основних учасників виробничого процесу до прийняття рішень, колективного формулювання нових ідей. Наголошено, що підвищення ефективності функціонування економічних об’єктів можливо, насамперед, за допомогою грамотного застосування та подальшого вдосконалення економічних інформаційних систем.

Стаття написана англійською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №5-2019

Пілевич Д. С.
Теоретичне підґрунтя розвитку електронного бізнесу (c. 67 - 72)

Метою статті є поглиблення теоретичних положень розвитку електронного бізнесу. З’ясовано базові сутнісні ознаки електронного бізнесу як окремого, цілісного об’єкта дослідження. До їх числа віднесено такі: електронний бізнес – вид господарської діяльності; діяльність, яка повинна приносити дохід; діяльність, для здійснення якої активно використовуються інформаційно-комунікаційні технологій та мережі; діяльність, у процесі якої такі технологій відіграють провідну роль у всіх господарських процесах: споживанні, обміні, розподілі та виробництві; діяльність, яка створює додану вартість. З урахуванням окреслених результатів було запропоновано розглядати сутність електронного бізнесу таким чином: електронний бізнес – вид господарської діяльності, у межах якого активно використовуються інформаційно-комунікаційні технології та мережі, їх застосування дає можливість створити додану вартість та отримати дохід. Вагому увагу було також приділено виокремленню окремих елементів в системі електронного бізнесу, їх групуванню. Зокрема, серед цих елементів виділено такі: електронна комерція, електронний консалтинг, електронне платіжне обслуговування, електронний бізнес у сфері надання інформації, електронний бізнес у сфері працевлаштування, електронні фінансові послуги, електронні освітні послуги, електронний маркетинг.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №6-2019

Соколовська З. М., Яценко Н. В., Хортюк М. В.
Імітаційні моделі діяльності ІТ-фірм на платформі AnyLogic (c. 61 - 76)

Метою статті є розкриття можливостей застосування методів імітаційного моделювання в розв’язанні задач управління діяльністю продуктових і аутсорсингових ІТ-компаній. При узагальненні праць багатьох фахівців було визначено проблеми прикладного впровадження методу імітаційного моделювання в ІТ-сфері. Запропоновано імітаційні моделі-тренажери, розроблені для типових продуктових та ІТ-аутсорсингових фірм. Моделі побудовані з використанням багатопідхідної парадигми імітації (комбінація системно-динамічного та агентського підходів) на програмній платформі системи AnyLogic. Модель продуктової фірми відтворює узагальнений життєвий цикл програмних продуктів, що розробляються згідно із замовленнями ІТ-ринку. В моделі досліджуються параметри виробництва (часові та вартісні) на всіх етапах створення програмних продуктів; прогнозується термін перебування продукту на ринку та фінансові обороти фірми. Модель аутсорсингової фірми призначена для дослідження її функціонування в умовах конкурентного ІТ-ринку та впливу конкуренції на попит аутсорсингових послуг. Прогнозується динаміка обсягів замовлень та виконаних робіт фірмами-конкурентами; аналізується вплив тривалості виконання замовлень, цінової політики, інтенсивності реклами на кінцеві показники функціонування компаній. Спектр використання моделей у практичній діяльності ІТ-фірм продемонстровано в ситуаційному розрізі на базі двох типів імітаційних експериментів – стандартного та варіації параметрів.

Стаття написана українською мовою


Лапко О. О., Солосіч О. С.
Технологія блокчейн: поняття, сфери застосування та вплив на підприємницький сектор (c. 77 - 82)

Уточнено економічну сутність поняття «блокчейн». Доведено, що сьогодні ключовим напрямком реалізації технології блокчейн є фінансовий сектор, а саме – платіжні системи, побудовані на використанні криптовалют. На прикладі криптовалюти Bitcoin проведено аналіз ролі криптовалют у глобальній фінансовій системі. Визначено перспективи використання технології блокчейн у виробництві продуктів харчування, де шляхом розробки сучасних систем інтегрованих ланцюгів поставок споживачі зможуть контролювати якість продукції, її органічне походження, технології виробництва, концентрації шкідливих речовин. Обґрунтовано можливість застосування блокчейн на ринку нерухомості, де можна сформувати електронні реєстри права власності на землю та об'єкти нерухомості, гарантуючи захищеність цих даних.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №10-2019

Маляр Д. В.
Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки (c. 165 - 171)

Автор розглядає телекомп’ютінг як одну з провідних форм віртуальної зайнятості, виникненню якої сприяють такі гнучкі форми працевлаштування: фрілансінг, нульовий контракт, міні-робота, а також відповідні форми запозичення кадрів: аутстафінг, темпорері стафінг, лізинг персоналу, аутсорсинг. З’ясовано, що дані форми залучення робочої сили через їх гнучкість, частковість або запозиченість зумовлюють утворення саме дистанційних трудових відносин. Таким робітникам зручніше працювати віддалено. З’ясовано, що дистанційна зайнятість є підґрунтям для скорочення витрат на оренду приміщення, облаштування робочого місця, комунальні платежі тощо. Доведено, що дистанційна зайнятість визначає підвищення продуктивності праці за рахунок економії часу на пересування та більш ефективне управління часом з боку робітників. Вивільнення часу та його оптимальний розподіл згідно із власним гнучким графіком дозволяє скоротити витрати робітника. Обґрунтовано, що ефективність дистанційної зайнятості приводить до появи нових організаційних структур: віртуальних організацій, електронних підприємств, електронних урядів. Відбувається віртуалізація роботи окремих трудових колективів, які взагалі відмовляються від утримання офісів. У межах концепції е-уряду спостерігається дистанціювання трудових послуг, але вже в суспільних масштабах. Показано, що віртуалізація в теперішній час охоплює не лише суб’єктів господарювання або уряд, але й також певні, схильні до цього, галузі економіки. На думку автора, схильність галузей економіки до дистанційної зайнятості залежить від двох аспектів. По-перше, якою мірою використовуються цифрові технології у виробництві конкретної галузі. По-друге, наскільки результати праці в певній галузі можуть бути оцифровані та надіслані дистанційно замовнику. Таким чином, віртуальна зайнятість зумовлює розгортання цифрової економіки, оскільки ґрунтується на використанні телекомунікаційних технологій. Обсяги дистанційної зайнятості служать певним критерієм діджиталізації економіки.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №11-2019

Легомінова С. В., Кочура Т. О.
Блокчейн-технологія як результат інноваційних трансформацій в умовах цифровізації економіки країн (c. 259 - 264)

Цілями статті є узагальнення сутнісного наповнення понять «блокчейн», «технології блокчейн», визначення чинників передумов цифровізації, проведення аналізу застосування блокчейн-технології зарубіжними країнами та виявлення її впливу на формування новітніх сегментів економічно-суспільного застосування. У фокусі дослідження – окреслення економічних спрямувань досягнення мети за рахунок активізації впровадження інноваційних інструментів проведення економічної діяльності в умовах цифровізації світової економіки. Проаналізовано проблематику сучасного застосування блокчейн-технології зарубіжними країнами, виявлено особливості та необхідність розробки та створення нормативно-правової бази регулювання новітніх процесів цифровізації задля боротьби зі зловмисним використанням, а саме: з шахрайськими проектами та відмиванням грошей, а також задля формування джерел наповнення Державного бюджету України. Обґрунтована актуальність своєчасного розуміння сутності блокчейн-технології, вміння оптимально-ефективного її застосування; досліджено питання можливості та ефективності імплементації інноваційних технологій формування та використання інтелектуального потенціалу країн, своєчасного реагування на можливості, які з’являються з поширенням діджиталізації. Запропоновано вивчення та впровадження провідного досвіду зарубіжних країн, що дозволить своєчасно застосовувати цифрові технології та підвищувати конкурентоспроможність національної економіки в цілому. Зазначено доцільність посилення ролі держави як найголовнішого стейкхолдера, яка полягає в розвитку цифровізації країни та її інституцій у цілому.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №12-2019

Мазуренко О. К.
Технології Blockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг (c. 255 - 261)

Метою статті є визначення потенційних переваг використання технології Blockchain (блокчейн) у логістиці та можливих сценаріїв їх застосування в інформаційному забезпеченні логістичних послуг. Визначено, що впровадження технології блокчейн у логістику дає можливість зберігати в необхідному обсязі дані, захищати документи від шахраїв, запобігати можливості зміни цифрової інформації про процес перевезення. Дана система однозначно може знизити витрати постачальників на доставку та ймовірність дій шахраїв, при цьому зберігаючи фінансові ресурси всіх учасників логістичних процесів. При цьому виявлення потенційних переваг впровадження технології блокчейн у логістику визначається з використанням структури, яка окреслює наслідки цього впровадження для організаційних структур і процесів. На першому етапі атрибути інноваційної структури необхідно застостовувати для визначення можливих варіантів використання відповідно до п’яти інноваційних характеристик: відносна перевага, сумісність, складність, можливість тестування та спостережуваність, тим самим забезпечуючи теоретичну основу для класифікації відповідних додатків. На другому етапі представлена додаткова структура, в якій виділено чотири різні етапи перетворення. Ця структура допоможе менеджерам з логістики краще зрозуміти різні аспекти проблем блокчейну, такі як бажаний або навіть необхідний рівень співпраці та консенсусу, а також законодавчі та нормативні перешкоди.

Стаття написана українською мовою


Гавриленко М. М., Гораль Л. Т., Берлоус М. В.
Трансформація економічних систем під впливом цифровізації (c. 261 - 267)

Зважаючи на значні зміни в економіці держави та на глобальні світові економічні тренди, автори розробили та впровадили на реально діючому нафтогазовому підприємстві нові методичні підходи до системи управління, поєднавши ідентифікацію технологічного процесу із адаптацією організаційного «скелета» за географічною ознакою. Основними методами, використаними в дослідженні, були ретроспективні та прогностичні, теоретичне й економічне моделювання, способи системного та ситуаційного підходу, що дало можливість побудувати новітню організаційну структуру управління (ОСУ) підприємством, яка відповідає світовим вимогам до управління якістю та дозволяє найбільш ефективно керувати змінами задля безперервного удосконалення суб’єкта господарювання. У статті акцентовано увагу на впливі екзогенних та ендогенних чинників середовища на рівень і поведінку витрат підприємства, зокрема вказано, що запровадження цифровізації, як інструменту економічного зростання, потребує стратегічного планування, що приводить до зміни управлінської та організаційної структур. На прикладі АТ «Укртранснафта» показано реальні зміни та здійснено аналіз показників ОСУ, серед яких ключовим є рівень централізації управління, оскільки в динамічних умовах сьогодення рішення потребують швидкої реакції та множинних професійних компетентностей. Підкреслено, що недоліками запропонованої структури може бути велике інформаційне перевантаження керівника через множинність контактів та значний потік документообігу, невідповідність зростаючим вимогам до сучасного виробництва, проте це мінімізується завдяки значній автоматизації процесів та чіткості інформаційних зв’язків.

Стаття написана українською мовою


БІЗНЕС ІНФОРМ №1-2020

Рудакова С. Г., Данилевич Н. С., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А.
Dіgital HR – майбутнє кадрового адмінстрування (c. 265 - 270)

Мета статті – дослідження процесу еволюції HR-функцій під впливом діджиталізації, актуалізація впровадження цифрових технологій у HR та оцінювання поточного рівня автоматизації процесів кадрового адміністрування, визначення основних можливостей, які несуть у собі діджиталізація та цифровізація для управління персоналом. Авторами було запропоновано такі шляхи для прискорення розвитку компаній в умовах глобальної трансформації HR-процесів: командна робота, яка допомагає керівництву та працівникам швидко трансформуватися й адаптуватися до цифрового способу мислення; удосконалення та модернізація традиційних системних HR-рішень; розробка довгострокової стратегії, яка б відповідала еволюційним і технологічним реаліям сьогодення; підвищення залученості працівників за допомогою позиціонування «працівник – клієнт», глибинний аналіз інших компаній, які діють на ринку. Цифрова трансформація HR починається зі зміни мислення в рамках HR. Для багатьох організацій, як у HR, так і в рамках всієї організації, це – революційна можливість. Зважаючи на це, інноваційні стратегії розвитку компаній повинні враховувати вимоги цифрового HR-менеджменту, що передбачає застосування інтегрованих мобільних додатків, соціальних мереж, аналітики, хмарних технологій та VR. На сьогоднішній день кожен повинен, перш за все, визначити свою роль як командну, яка допомагає керівництву та працівникам швидко адаптуватися до цифрового способу мислення. Обов’язково слід удосконалити та модернізувати традиційну систему HR-рішень, а краще за все – замінити її на інтегровану хмарну платформу, яка дасть змогу створити цифрову інфраструктуру підприємства. Також варто сказати і про довгострокову стратегію, яку необхідно ретельно продумати та адаптувати до еволюційних і технологічних реалій сьогодення. Потрібно зробити інновації ключовою стратегією в рамках HR. Життєво важливо створити команду, яка не тільки поглиблено знає всі процеси та функції HR, а й зможе моніторити, аналізувати та впроваджувати нові стек-технології, які з’являються майже щодня.

Стаття написана українською мовою


Лупак Р. Л., Штець Т. Ф., Пришляк О. П.
Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України (c. 271 - 277)

Метою статті є наукове обґрунтування інституціональних аспектів державного регулювання розвитку цифрової економіки України, на основі яких створюються необхідні умови для функціонування базисних і похідних інститутів цифровізації, повноцінної реалізації їх функцій та завдань. Встановлено, що елементами інституціонального забезпечення державного регулювання розвитку сектора цифрової економіки в Україні є інституціонально-правовий базис, інституційно-організаційна платформа, інституційно-інфраструктурне забезпечення, інституційно-економічний блок та інституційно-психологічне середовище. Для формування достатнього інституціонально-правового базису необхідно реалізувати низку інструментів, серед яких – законодавчі основи функціонування цифрової економіки, врегулювання функціонування головних інститутів цифрової економіки, усунення правових обмежень для розвитку та поширення принципів цифрової економіки в бізнесі та нових галузях, надання спеціального правового режиму для суб’єктів господарської діяльності з високим рівнем інформатизації та відкритості до співпраці в межах розвитку цифрової економіки. Реалізація таких інструментів, як формування інституційного забезпечення планування державної політики розвитку сектора цифровізації економіки, створення інституцій координації діяльності сторін, зацікавлених у розвитку цифрової економіки, запровадження інституту моніторингу та ефективності державної політики розвитку цифрової економіки дозволить вибудувати в Україні достатню інституційно-організаційну платформу цифровізації. Розвитку інституційно-інфраструктурного забезпечення цифровізації національної економіки сприятимуть: створення цифрових платформ бізнесу, держави та громадськості, формування єдиних цифрових хмарних платформ, розвиток інституційного середовища досліджень та розробок у сфері цифрової економіки, вибудування інформаційної інфраструктури. У межах інституційно-економічного блоку державного регулювання в аналізованій сфері слід реалізувати низку програм державно-приватного партнерства, розбудовувати інфраструктуру підтримки високотехнологічних стартапів та інвестування зі спеціалізацією на проектах сектора ІКТ, формувати методичні центри системи інтелектуально-кадрового забезпечення потреб розвитку цифрової економіки. Формування якісного інституційно-психологічного середовища необхідне для популяризації ідеї цифровізації економіки України в середовищі бізнесу та громадськості. Цьому сприятиме функціонування єдиного цифрового середовища довіри, розвиток інфраструктури охорони та захисту інтелектуальної власності, популяризація переваг і можливостей цифровізації економіки та суспільства.

Стаття написана українською мовою


 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру