УКР ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Анотований каталог (2023)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференційБІЗНЕС ІНФОРМ №1-2019

Титульний аркуш та зміст

АНОТАЦІЇ ТА ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

26

Розділ: Економіко-математичне моделювання
УДК 658:338.246
Пивавар І. В.
Удосконалення методології оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства (c. 184 - 191)

Дослідження присвячено пошуку шляхів удосконалення методичного підходу до оцінювання стану економічної безпеки підприємств на основі комплексу аналітичних методів і моделей, які дозволять підвищити ефективність функціонування системи управління підприємством, визначити напрями стабілізації економічної безпеки підприємства, знизити ризики загрози настання фінансової кризи на підприємстві та забезпечити його належну економічну життєздатність. Запропонований підхід складається з чотирьох кроків, що доповнюють один одного та дозволяють отримати всебічну оцінку рівня економічної безпеки підприємств, визначити клас підприємств за рівнем безпеки, а також оцінити рівень фінансової складової економічної безпеки через ймовірність банкрутства суб’єкта господарювання. Підхід було реалізовано на вибірці з двадцяти підприємств нафтогазового комплексу України, що дозволило визначити підприємства з низьким рівнем економічної безпеки підприємств і спрогнозувати ймовірність банкрутства для їх типового представника. Результати оцінювання для підприємств фокус-групи показали переважно низький рівень економічної безпеки, що, перш за все, пов’язано із нестабільною політичною ситуацією та низьким рівнем розвитку галузі.
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, загрози безпеки, індикатори, інтегральна модель, групування підприємств за рівнем економічної безпеки, банкрутство.
Рис.: 6. Табл.: 2. Формул: 1. Бібл.: 11.

Пивавар Ірина Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент, кафедра економічної теорії та економічної політики, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця (пр. Науки, 9а, Харків, 61166, Україна)
Email: [email protected]

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

Посилання на цю статтю:
Пивавар І. В. Удосконалення методології оцінки й аналізу рівня економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ. – 2019. – №1. – C. 184–191.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2024 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру