УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Анотований каталог (2020)

Анотований каталог (2021)

Анотований каталог (2022)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України
Поляновський Г. А.

Поляновський Г. А. Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України. Бізнес Інформ. 2019. №5. C. 185–191.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-185-191

Розділ: Фінанси, грошовий обіг і кредит

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 4

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 336.13:378(477)

Анотація:
Проаналізовано стан, проблеми та шляхи оптимізації системи фінансування державних закладів вищої освіти в Україні. Безсумнівно, важливим є ідентифікувати роль і значення освіти в суспільстві в період глобалізаційних і трансформаційних процесів. Був проведений аналіз шляхів диверсифікації джерел надходжень фінансових ресурсів і запропоновано систему фінансування з урахуванням результатів діяльності державного закладу навчального закладу. Доведено, що розширення автономії (фінансової, організаційної та академічної) державних ЗВО є неминучим процесом для подальшого зростання їх ефективності. Скорочення бюджетних асигнувань у цілому та в сфері освіти зокрема дає поштовх державним ЗВО до пошуку альтернативних джерел фінансування. Зважаючи на це, доречно звернути увагу на розв’язання цієї проблеми, а саме: дослідити зарубіжний досвід, проаналізувати запропонований механізм фінансування державних ЗВО та шляхи оптимізації їхніх фінансових надходжень.

Ключові слова: вища освіта, державні заклади вищої освіти, фінансова автономія, диверсифікація, фінансування за результатами діяльності, оптимізація фінансування.

Рис.: 2. Бібл.: 24.

Поляновський Гліб Аркадійович – магістр, кафедра фінансів, Київський національний університет ім. Т. Шевченка (вул. Володимирська, 60, Київ, 01033, Україна)
Email: [email protected]

Список використаних у статті джерел

Боголіб Т. М. Фінансування розвитку вищої освіти і науки в трансформаційний період : монографія. Київ : Міленіум, 2006. 506 с.
Варналій З. С., Красільник О. В., Хмелевська Л. П. Фінансування державних вищих навчальних закладів України. Київ : Знання України, 2017. 231 с.
Варналій З. С. Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України. Стратегічна панорама. 2017. № 2. С. 81–88.
Василик О. Д. Теорія фінансів: підручник. Київ : НІОС, 2000. 416 с.
Дані статистичних бюлетенів Державної служби статистики України // Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
Каленюк І. С. Проблеми удосконалення фінансово- економічного управління системою освіти. Вісник Київського Національного університету технологій та дизайну. 2013. № 5. С. 172–178.
Стадний Є. Концептуальна модель державного фінансування ВНЗ за результатами діяльності // Аналітичний центр CEDOS. 2016. 8 берез. URL: https://cedos.org.ua/uk/osvita/kontseptualna-model-derzhavnoho-finansuvannia-vnzza-rezultatamy-diialnosti
Geuna A., Martin, B. University research evaluation and funding: an international comparison. Minerva. 2003. Vol. XLI. Р. 277–304.
Gungwu W. Freedom As An Asset. 1996. URL: http://www.timeshighereducation.co.uk/story.asp?storyCode=99201§ioncode=26
Henk J. ter Bogt & Robert W. Scapens. Performance Management in Universities: Effects of the Transition to More Quantitative Measurement Systems. European Accounting Review. 2012. Vol. 21:3. Р. 451–497.
Hood C. The «New Public Management» in the 1980s: Variations on a Theme. Accounting, Organizations and Society. 1995. Vol. 20, No. 2/3. Р. 93–109.
Jansen E. P. New Public Management: Perspectives on Performance and the Use of Performance Information. Financial Accountability & Management. 2008. Vol. 24, No. 2. Р. 169–191.
Johnstone D., Marcucci P. Worldwide Trends in Higher Education Finance: Cost-Sharing, Student Loans, and the support of Academic Research // UNESCO Forum on Higher Education, Research and Knowledge, 2007.
Jongbloed B. Funding higher education: options, trade-offs and dilemmas // Paper presented at the Fulbright Brainstorms 2004 – New Trends in Higher Education. Lisbon, Portugal, 2004.
Jongbloed B., Koelman J. Vouchers for higher education? A survey of the literature // Study commissioned by the Hong Kong University Grants Committee, CHEPS, Enschede, 2000.
Jongbloed B., De Boer H., Enders J., File J. Progress in Higher Education Reform Across Europe: Funding Reform. Volume 1: Executive Summary and Main Report. Center for Higher Education Policy Studies (Cheps), 2008.
Kallio K., Kallio T., Tienari J., Hyvonen T. Ethos at stake: Performance management and academic work in universities. Human Relations. 2016. Vol. 69 (3). Р. 685–709.
Karreman D., Sveningsson S., Alvesson M. The return of the machine bureaucracy? International Studies of Management and Organization. 2002. Р. 32 (2). Р. 70–92.
Olson O., Guthrie J., Humphrey C. (eds.) Global Warning! Debating International Developments in New Public Financial Management (Cappelen Akademisk Forlag, Oslo), 1998.
Parker L. D. From privatised to hybrid corporatised higher education: a global financial management discourse. Financial Accountability & Management. 2012. Vol. 28 (3). Р. 0267–4424.
Reports of the Association of European Universities. Association of European Universities. URL: http://www.eua.be/activities-services/ publications.aspx
Salmi J., Hauptman A. Higher Education in the World 2006: The Financing of Universities, Guni Series on the Social Commitment of Universities, Palgrave Macmillan, Houndmills, 2006.
Sutz J. The New Role of the University in the Productive Sector // Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University – Industry-Government Relations / H. Etzkowitz, L. Leydesdorff (eds.). Pinter, London, 1997. Р. 11–20.
Taylor J., Taylor R. Performance indicators in academia: an X-efficiency approach? Australian Journal of Public Administration. 2003. Vol. 62. Р. 71–82.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2022 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру