УКР РУС ENG

Пошук:


Email:  
Пароль:  

 СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

КВ №19905-9705 ПР від 02.04.2013 р.

 ЗАСНОВНИКИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЦЕНТР ІНДУСТРІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАН УКРАЇНИ
(ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 ВИДАВЕЦЬ

ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ІНЖЕК» (ХАРКІВ, УКРАЇНА)

 РОЗДІЛИ САЙТУ

Головна сторінка

Редакція журналу

Редакційна політика

Анотований каталог (2011)

Анотований каталог (2012)

Анотований каталог (2013)

Анотований каталог (2014)

Анотований каталог (2015)

Анотований каталог (2016)

Анотований каталог (2017)

Анотований каталог (2018)

Анотований каталог (2019)

Тематичні розділи журналу

Матеріали наукових конференцій


Перспективи впровадження Kanban в управління бізнесом вітчизняних суб’єктів господарювання
Перит І. О.

Перит І. О. Перспективи впровадження Kanban в управління бізнесом вітчизняних суб’єктів господарювання. Бізнес Інформ. 2019. №8. C. 218–228.
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-8-218-228

Розділ: Менеджмент і маркетинг

Стаття написана українською мовою
Завантажень/переглядів: 0

Завантажити статтю (pdf) -

УДК 334.02

Анотація:
Метою статті є вивчення перспектив застосування зарубіжного досвіду Kanban в управлінні вітчизняним бізнесом. У ході проведеного дослідження обґрунтовано теоретико-концептуальну сутність управління бізнесом за методом Kanban. Проаналізовано, уточнено та структуровано властивості, принципи, складові елементи та правила Kanban-управління підприємницькою діяльністю. Проведено аналіз використання класів обслуговування та засобів візуалізації інформації в управлінні бізнесом за Kanban. Розглянуто класифікацію витрат і показників ефективності управління підприємницькою діяльністю суб’єктів господарювання згідно з Kanban. На основі результатів проведеного дослідження наведено авторське визначення терміна Kanban, а також виділено ряд позитивних і негативних характеристик управління за цим методом. Акцентовано увагу на доцільності застосування методу Kanban в управлінні підприємницькою діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання будь-якого напрямку діяльності. Запропоновано інтегрувати додаткові індикатори визначення та дотримання дедлайнів виробництва цінності за Kanban. Зауважено, що для управління інтелектуальними активами бізнесу використання методу Kanban варто поєднувати із цінностями Lean та Agile. Наукова цінність дослідження полягає у спрямуванні результатів роботи на вирішення проблеми пошуку концептів ефективного управління підприємницькою діяльністю в Україні, що зможе забезпечити гнучкість і підвищення фінансових результатів бізнесу та зростання економіки в цілому.

Ключові слова: управління, бізнес, підприємець, бізнес-процес, Kanban.

Рис.: 8. Бібл.: 9.

Перит Ірина Олегівна – здобувач, кафедра міжнародного туризму і готельного бізнесу, Тернопільський національний економічний університет (вул. Львівська, 11, Тернопіль, 46020, Україна)
Email: iperyt.mriya@i.ua

Список використаних у статті джерел

Федоренко О. І. Вітчизняний та зарубіжний досвід використання системи Kanban. URL: https://kneu.edu.ua/ua/confere_nce/conf_social_dev_ukr_12/section2/tez24/ (дата звернення 20.07.2019).
Дзюбинська Х. М., Шашина М. В. Обґрунтування необхідності застосування систем ощадливого виробництва для підвищення ефективності промислових підприємств. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 18. С. 389–394. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/54.pdf (дата звернення 16.07.2019).
Kanban и «точно вовремя» на Toyota: Менеджмент начинается на рабочем месте / пер. с англ. Е. Пестерова. М. : Альпина Бизнес Букс, 2008. 218 с.
Андерсон Д. Kanban. Альтернативный путь в Agile. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 287 с.
Теория ограничений доктора Элияху Голдратта (Theory of Constraints, TOC). URL: https://worksection.com/blog/theory-of-constraints.html (дата звернення 16.07.2019).
Беляева И. Упрощенная система Барабан-Буфер-Веревка. URL: https://tocpeople.com/2011/07/uproshhennaya-sistema-baraban-bufer-kanat/ (дата звернення 16.07.2019).
Грин Д., Стеллман Е. Постигая Agile. Ценности, принципы, методологии. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2017. 826 с.
Книберг Х., Скарин М. SCRUM и KANBAN: выжимаем максимум. URL: https://res.infoq.com/news/2010/01/kanban-scrum-minibook/en/resources/KanbanAndScrum-Russian.pdf (дата звернення 16.07.2019).
Методи управління ризиками енергопостачальної компанії : монографія / Брич В. Я., Шпак Л. О., Домбровський З. І., Тибінь А. М., Домбровський М. З. Тернопіль : ТНЕУ, 2013. 306 с.

 ДЛЯ АВТОРІВ

Ліцензійний договір

Умови публікації

Вимоги до статей

Положення про рецензування

Договір публікації

Номер в роботі

Питання, які задаються найчастіше

 ІНФОРМАЦІЯ

План наукових конференцій


 НАШІ ПАРТНЕРИ


Журнал «Проблеми економіки»

Журнал «Економіка розвитку»

  © Business Inform, 1992 - 2020 Матеріали на сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International CC BY-SA. Написати вебмастеру